Aktivitetskalender

Aktiviteter 2018

Vedlagt finner du en oversikt over aktiviteter i Akershus for 2018

GOD VAKT

NSF Akershus og NSF Oslo inviterer til gratis opplæringskonferanse med tema "GOD VAKT - Sammenheng mellom arbeidstidsordninger, pasientsikkerhet og ansattes helse.

Målgruppe: Ledere, verneombud og NSF tillitsvalgte.

 

Aktivitetskalender 2017

I Akershus har vi planlagt mange aktiviteter i 2017. Det er aktiviteter både for medlemmer og tillitsvalgte. 

Gratis fagkonferanse for medlemmer

Fylkeskontorene i NSF Oslo og NSF Akershus arrangerer gratis fagkonferanse for medlemmer i Oslo og Akershus.

Aktiviteter 2016

NSF Akershus har også i 2016 en rekke aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte. I tillegg kommer aktiviteter arrangert av NSF sentralt.

Du finner en oversikt i vedlegget.

NB - Med forbehold om endringer!

Aktiviteter 2015

NSF Akershus har en rekke arrangementer i 2015. Det er også tillitsvalgtopplæring regionalt og sentralt. I 2015 er det også valg, temakurs/tariffkonferanser og NSFs Landsmøte.