Aktuelle aktiviteter

Invitasjon til seminar

Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum inviterere til seminar "Medisinske Myter" onsdag 1. juni 2016 kl. 13.00 - 16.00.

Sted Rødt Auditorium, Patalogibygget, Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166

Politisk streik mot endringer i Arbeidsmiljøloven 23. september kl. 14.00

Regjeringen arbeider med å endre Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse har NSF Oslo tatt ut 100 sykepleiere i to timers politisk streik førstkommende tirsdag.

I den forbindelse blir det arrangert et "torgmøte" på Youngstorget tirsdag 23. september kl. 14.00.

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven vil få store konsekvenser for arbeidstakere som går i turnus. Det fører til økt styringsrett for arbeidsgiver og forverrede betingelser for arbeidstakerne.

For å markere hva dette betyr for oss, oppfordrer vi at så mange som mulig møter opp på Toungstorget, gjerne i "uniform"

Les mer på NSF Oslos hjemmeside

Fagskonferanse for ledere og tillitsvalgte i Oslo og Akershus

23.oktober har NSF Oslo og Akershus gleden av å invitere til GRATIS fagseminar for ledere som er medlemmer i NSF og tillitsvalgte i NSF.

Tema for høstens konferanse er: LEDELSE OG KVALITET - Gjør sykepleiere en forskjell?

Tid: 23. oktober 2014 kl. 08.30 - 15.15

Sted: Håndverkeren Kurs - og konferansesenter i Oslo

Påmeldingsfrist: 6. oktober

Se vedlegg for informasjon

 

Seminar 8. oktober

NSFs faggruppe i geriatri og demens Oslo og Akershus skal ha et seminar med tema: "Mindre tvang med riktig kompetanse!" den 8.oktober på Folkets Hus, Oslo Kongressenter.

Vedlagt program og påmelding.

Det passer for alle som jobber med eldre og har interesse for eldre mennesker: sykepleiere, hjelpepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og studenter i alle profesjoner innen helsevesenet m.m

 

Gratis fagseminar 7. april

Fylkeskontorene i Oslo og i Akershus invitererer til felles fagseminar for sine medlemmer mandag 7. april i Oslo kongressenter, Folkets Hus.

"Mangfold i sykepleiefaget. Vi har mye å lære av hverandre".

"Fagseminaret vil vise mangfoldet i sykepleiefaget", sier fylkesleder Ragnhild Hegg.

Påmelding innen 24.mars. Se påmelding under "Hva skjer hos oss"