Aktuelle aktiviteter

Velkommen til fagseminar 2013

Mangfold i sykepleiefaget er tema for årets fagseminar den 23. april i Oslo kongressenter. Seminaret er for alle medlemmer av NSF i Oslo og Akershus og er gratis.

Turnuskurs

Norsk Sykepleierforbund, Akershus, inviterer til kurs i turnusplanlegging 28.-31.jan 2013.

Markering av NSFs 100 års-jubileum i Akershus Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I anledning NSF 100 år, er det tre ulike arrangementer som skal  gjennomføres i vårt distrikt og der det er anledning for medlemmer å delta på: Festforestilling i Operaen, festmiddag på Sykepleierkongressen og et regionalt arrangement i Teknisk Museum. Her er litt praktisk informasjon om de ulike arrangement:

Tillitsvalgte på Modul 1

25 tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt fra stat, kommune, sykehus og privat sektor er bedre rustet til vervet etter å ha gjennomført tillitsvalgtopplæring modul 1.

Delegater til landsmøtet er valgt

Fylkesmøtet har valgt 11 delegater som skal representere medlemmene i Akershus på NSFs landsmøte 7. - 11. november 2011 i Oslo.

 

Det er også valgt 11 varadelegater.