Aktuelle saker

Landsmøtedelegater fra Akershus

Fylkesmøtet i Akershus 26. mars valgte delegater som skal representere NSF Akershus på NSFs landsmøte 9. - 13 november. Av ulike grunner har noen av delegatene ikke anledning til å delta på landsmøtet.

Gratis fagseminar for medlemmer i Oslo og i Akershus

24. april arrangerer Norsk Sykepleierforbunds fylkeskontorer i Oslo og Akershus gratis fagseminar for sine medlemmer i Oslo kongressenter, Folkets Hus.

Presentasjon av kandidater til valg

26. mars gjennomføres fylkesmøte der det skal velges nytt fylkesstyre med varamedlemmer for perioden 2015 - 2019 og 12 delegater med varamedlemmer til NSFs Landsmøte i november 2015.

Årets sykepleier i Akershus

Årets sykepleier i Akershus er Marja V.H. Hoff intensivsykepleier på Akershus universitetssykehus.

Sykepleieprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og stimulere til godt og inspirerende læringsmiljø for studenter og kolleger. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og en tjeneste av høy kvalitet og med etisk bevissthet.

Hjemmesykepleierne i Asker fikk instruks om valg mellom pasientbesøk

Asker kommune har utarbeidet instruks til hjemmesykepleierne for hvilke pasienter som kan droppes når sykepleierne ikke rekker rundt til alle pleietrengende som venter på dem. Underbemanning er vanlig – særlig på kveldstid.