Fagsider

Invitasjon til innsendelse av abstrakter og posterpresentasjoner

Norsk Sykepleierforbund arrangerer den 10. Sykepleierkongressen i kongressenteret, The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 27. og 28. september 2016.
Temaet er Ny tid – nye roller, innovasjonskraft.

Kjenner du til Faggruppen for veiledere?

 
 

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Du kan lese mer om faggruppen i vedlegget.

Vellykket fagkonferanse for ledere og tillitsvalgte

Ca. 140 ledere og tillitsvalgte var samlet 23.10 på fagkonferansen med tema "Ledelse og kvalitet - Gjør sykepleier en forskjell?"

Velkommen til fagseminar 2013

Mangfold i sykepleiefaget er tema for årets fagseminar den 23. april i Oslo kongressenter. Seminaret er for alle medlemmer av NSF i Oslo og Akershus og er gratis.

FAFO - rapport: Eldreomsorg under press - kommunenes helse - og omsorgstilbud til eldre

NSF engasjerte Fafo høsten 2010 for å få mer kunnskap om dagens situasjon for de sykeste gamle i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og for å få en framskrivning av tjenestebehovet. Vi ønsket en oversikt over utviklingen av tjenestetilbudet til eldre. Hvordan er dagens situasjon? Dekker dagens tjeneste­tilbud behovene til den eldre befolkningen? Hvordan blir det framover?

Vedlagt finner du FAFO - rapporten og NSF - sammendrag med anbefalinger.