Akershus

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: akershus@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo

Siste nyheter fra Akershus

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Tilbake til vanlige egenmeldingsregler

Med bakgrunn i den nå endrede smittesituasjon i samfunnet, så trekkes den utvidede retten til bruk av egenmelding tilbake til vanlige egenmeldingsregler.

Årets sykepleier i Akershus 2019 er kåret

Vi gratulerer Henriette Furebotn med prisen som årets sykepleier i Akershus i 2019! Prisen ble overrakt av fylkesleder i Akershus, Ragnhild Hegg med både ordfører, rådmann, kommunalsjefer og gode kolleger til stede.

Ny leder i NSF Viken

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Omdisponert fra dag til turnus?

Svært mange sykepleiere med dagarbeidstid har blitt omdisponert til turnusarbeid. Dette var en problemstilling som kom veldig tidlig i koronapandemien. Mange arbeidsgivere hevdet at dette har vært noe som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett – noe NSF ikke er enig i.