Akershus

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: akershus@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo

Siste nyheter fra Akershus

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Fikk du ikke meldt deg på til første samling? Du kan likevel bli med, meld deg på og delta fra og med andre samling!

Årets sykepleier i Akershus 2019 er kåret

Vi gratulerer Henriette Furebotn med prisen som årets sykepleier i Akershus i 2019! Prisen ble overrakt av fylkesleder i Akershus, Ragnhild Hegg med både ordfører, rådmann, kommunalsjefer og gode kolleger til stede.

Ny leder i NSF Viken

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Omdisponert fra dag til turnus?

Svært mange sykepleiere med dagarbeidstid har blitt omdisponert til turnusarbeid. Dette var en problemstilling som kom veldig tidlig i koronapandemien. Mange arbeidsgivere hevdet at dette har vært noe som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett – noe NSF ikke er enig i.

Lønnsoppgjøret 2020

Vanligvis foregår det forhandlinger om lønn og avtaler på denne tiden av året. I år har dette blitt annerledes på grunn av koronapandemien. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene ble tidligere i vår enige om å utsette årets lønnsoppgjør blir til høsten.

Fleksible helsesykepleiere i Bærum

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten i Bærum kommune har i forbindelse med koronavirusutbruddet blitt omdisponert til andre oppgaver. Mange jobber nå med smittetesting - i telt utenfor legevakten i Bærum. NSF Akershus hørte de frøs - og sendte ut fleecejakker for å gjøre jobben mer levelig.