Fylkesstyret

Fylkesstyret 2015 - 2019

Fylkesorganisasjonen ledes av et fylkesstyre bestående av leder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. varamedlem til fylkesstyret møter fast.  I tillegg inngår studentmedlemmenes representant innen fylket og personlig vararepresentant for denne som henholdsvis medlem og varamedlem.
Leder av lokalt fagforum møter med uttale- og forslagsrett.

Møtedatoer 2017

Fylkesstyret i Akershus møtes ca en gang per måned.

Hvis du vil fremme en sak til fylkesstyret, må den være sendt inn til NSF Akershus minumum 2 uker før møtedato.

Fylkesstyremøte 6. april 2017

Innkalling: Innkalling fylkesstyret 02.03.17 
(Feil dato i vedlegg, men riktig dokument)

 

Fylkesstyremøtet 2. mars 2017

Innkalling til styremøtet 2. mars 2017.

Protokollen blir lagt ut etter godkjennelse av fylkesstyret 6. april

Fylkesstyremøtet 27. januar 2017

Saksliste og protokoll

Representant for lokale faggrupper til fylkesstyret er valgt

På lokal fagpolitisk konferanse 3. april, ble Kari Bue, lokal faggruppeleder i NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) valgt som felles representant for lokale faggruppeledere i Akershus.

 

Fylkesstyremøter 2013

Her finner du en oversikt over dato for fylkesstyremøter.