Fylkesstyret

Fylkesstyret 2015 - 2019

Fylkesorganisasjonen ledes av et fylkesstyre bestående av leder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. varamedlem til fylkesstyret møter fast.  I tillegg inngår studentmedlemmenes representant innen fylket og personlig vararepresentant for denne som henholdsvis medlem og varamedlem.
Leder av lokalt fagforum møter med uttale- og forslagsrett.

Fylkesstyrets oppgaver - saker og møter

Vi har som mål at vårt arbeid skal bli bedre kjent blant medlemmene, noe som også er i tråd med Landsmøtets vedtak om en mer åpen organisasjon. Det er også et mål at vi gjennom dette kan få et økt engasjement ute blant medlemmene, ved at saker sendes fylkesstyret for behandling. Vi vil derfor si litt om hvilke oppgaver styret har, og hvordan du som medlem kan fremme en sak.