Lokalt fagforum

NSF Akershus lokalt fagforum

NSF har 34 faggrupper. De fleste faggrupper har lokale faggrupper. 

2 faggrupper har egne lokalgrupper i Akershus. Dette er NSFs landsgruppe av Helsesøstre og NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere.