Lokalt fagforum

NSF Akershus lokalt fagforum

NSF har 34 faggrupper. De fleste faggrupper har lokale faggrupper. 

2 faggrupper har egne lokalgrupper i Akershus. Dette er NSFs landsgruppe av Helsesøstre og NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere.

Gratulerer med jordmordagen!

5. mai markeres den Internasjonale jordmordagen verden over. Jeg er stolt over å kunne feire dagen sammen med jordmødre som hver dag gjør en viktig jobb for mødre og barn.

Hvert år fødes ca 60.000 barn her i landet. Takket være kompetansen til landets jordmødre, kan vordende foreldre føle seg sikre på at barnet vil komme til verden på en trygg og god måte.

 

Representant for lokale faggrupper til fylkesstyret er valgt

På lokal fagpolitisk konferanse 3. april, ble Kari Bue, lokal faggruppeleder i NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) valgt som felles representant for lokale faggruppeledere i Akershus.