Sykepleierprisene

Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2019

NSF fortsetter tradisjonen med å dele ut pris for årets sykepleier og årets sykepleierleder. Du må imidlertid nominere! Og det må du gjøre innen 1. november 2019.

Årets sykepleier og årets sykepleieleder 2008

Det er en tradisjon at NSF Akershus ved fylkesstyret deler ut prisen til årets sykepleier og årets sykepleieleder. I 2007 gikk prisene til henholdsvis Ingrid Mork, hjemmesykepleien i Vestby kommune (årets sykepleier), og seksjonssykepleier Lillian Reiten, Akershus universitetssykehus HF (årets sykepleieleder) Tiden er kommet for å dele ut prisene for 2008. Send inn forslag på kandidater. Kriteriene ser dere nedenfor.

Årets sykepleier 2007

Prisen for årets sykepleier 2007 ble delt ut til en meget overrasket Ingrid Mork i Vestby kommune. Prisen blir hvert år delt ut av NSF Akershus fylkesstyre.

Årets sykepleieleder 2007

Prisen for årets sykepleieleder 2007 er delt ut. Prisen deles ut av fylkesstyret i Akershus hvert år og gikk denne gangen gikk den til en meget overrasket og glad Lillian Reiten.

Årets sykepleier og årets sykepleieleder 2007

Det har vært en tradisjon at NSF Akershus ved fylkesstyret deler ut prisen til årets sykepleier og årets sykepleieleder. I 2005 gikk prisene til henholdsvis Hilde Fjærvoll på hospice Stabekk i Bærum kommune (årets sykepleier), og avdelingssykepleier Turid Nordvik ved sykehuset Asker og Bærum HF, avdeling Blakstad sykehus (årets sykepleieleder)

I 2006 ble det ikke delt ut noen priser. Det var for få kandidater til at fylkesstyret mente prisene kunne deles ut. Nå er tiden derimot inne til å prøve på nytt. Fylkesstyret har bestemt at de gamle kriteriene skal gjelde, og vi ber dere om å sende inn forslag på kandidater til årets priser (2007).

Årets sykepleier og årets sykepleieleder 2006.

Det er en tradisjon at NSF Akershus ved fylkesstyret deler ut prisen til årets sykepleier og årets sykepleieleder. I 2005 gikk prisene til henholdsvis Hilde Fjærvoll på hospice Stabekk i Bærum kommune (årets sykepleier), og avdelingssykepleier Turid Nordvik ved sykehuset Asker og Bærum HF, avdeling Blakstad sykehus (årets sykepleieleder)

Nå er tiden inne for å finne kandidater til årets priser.