Sykepleierprisene

Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2019

NSF fortsetter tradisjonen med å dele ut pris for årets sykepleier og årets sykepleierleder. Du må imidlertid nominere! Og det må du gjøre innen 1. november 2019.

Årets sykepleier 2005

Hilde Fjærvold, kreftomsorgssykepleier i hjemmetjesykepleien, Bekkestua distrikt fikk overrakt prisen av fylkesleder Ragnhild Hegg fra NSF Akershus. Det var en lykkelig, rørt og overrasket prisvinner som fullt fortjent mottok prisen tirsdag formiddag.

Begrunnelsen for hvorfor det ble henne kan du lese om under en tidligere publisert artikkel på vår hjemmeside.

Her er årets sykepleieleder 2005!

Prisen som årets sykepleieleder 2005 tilfalt en meget overrasket avdelingssykepleier Turid Nordvik ved post 4 A på Blakstad sykehus. Prisen ble overrakt av Ragnhild Hegg, fylkesleder i NSF Akershus.

Kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder 2005

Her følger kandidatene til årets sykepleier og årets sykepleieleder for 2005. Hvem som endelig vant prisene vil bli publisert når de heldige vinnerne har fått sine priser.

Årets sykepleier og årets sykepleieleder 2005

Det begynner å bli en tradisjon at NSF Akershus deler ut prisen til årets sykepleier, og fra og med 2003 også til årets sykepleieleder. I 2004 gikk prisene til henholdsvis Kari Nyhuus ved medisinsk avdeling på Ahus HF (årets sykepleier), og avdelingssykepleier Signe Mygland ved operasjonsavdelingen, avdeling Stensby, også Ahus HF (årets sykepleieleder).

Nå er tiden inne for å finne kandidater til årets priser.

Øvrige kandidater til Årets sykepleier og Årets sykepleieleder 2004

NSF Akershus har fått flere forespørsler om hvilke kandidater som ble foreslått til de to forskjellige prisene. Vi velger derfor å presentere de aktuelle kandidatene til henholdsvis Årets sykepleier og Årets sykepleieleder 2004.