Sykepleierprisene

Øvrige kandidater til Årets sykepleier og Årets sykepleieleder 2004

NSF Akershus har fått flere forespørsler om hvilke kandidater som ble foreslått til de to forskjellige prisene. Vi velger derfor å presentere de aktuelle kandidatene til henholdsvis Årets sykepleier og Årets sykepleieleder 2004.

Årets sykepleier og årets sykepleieleder 2004

Prisen til årets sykepleier og årets sykepleieleder 2004 er nå delt ut. Utdelingen fant sted i januar, og prisene gikk til Kari Nyhuus ved medisinsk avdeling på Ahus. (Årets sykepleier 2004), og Signe Mygland, avdelingssykepleier ved operasjonsavdelingen ved avdeling Stensby. (Årets sykepleieleder 2004). Det var to meget overraskete og glade prisvinnere som mottok prisen av fylkesleder Ragnhild Hegg.

Sykepleierprisen 2002

Frøydis Sjølyst ble årets sykepleier i Akershus.