Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i Akershus

Medlemmenes kontakt med NSF skal primært skje gjennom de tillitsvalgte. Vedlagt er en oversikt over hovedtillitsvalgte i Akershus.

Aktiviteter for tillitsvalgte 2017

Her er en oversikt over alle aktiviteter for tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte , inkludert tillitsvalgtopplæring, i Akershus og sentralt.

I oversikten er det også noen aktiviteter for ledere.

Temakurs for hovedtillitsvalgte

20. - 21.10 ble det gjennomført regionalt temakurs for hovedtillitsvalgte i tariffområde KS der også hovedtillitsvalgte fra Akershus deltok.

Nyttige skjema for TV/HTV Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Du vil her finne nyttige skjema og bruksanvisninger for deg i ditt verv som tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt.

Stipend for tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer (inkl. 1. vara) og lokale faggruppeledere

Vet du at du kan søke stipend til fagkurs når du er tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem (inkludert 1. vara) og lokal lokal faggruppeleder?