Aktuelle saker

Ferie

Dette er noe som opptar oss! . Her kan du lese mer: https://www.nsf.no/ferie/artikkelliste/17075

 

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid - arbeidsmiljøloven § 14-4 a

En viktig endring fra 1. januar er at deltidsansatte som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 måneder, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden.

Arbeidslivets 10 bud for ledere

Gode råd utgitt av Senter for seniorpolitikk  

Seniorer i arbeidslivet

Arbeidstilsynets faktaside tar for seg bestemmelser og rettigheter som er viktig for arbeidstakere over 60 år.