Lønn

Har man plikt til å betale tilbake, dersom man har fått for mye utbetalt i lønn?

På tillitsvalgtsamlingen den 6.desember 2012 hadde rådgiver i NSF Vest-Agder Åse Marie Bjørnestad et foredrag om dette tema. Hennes presentasjon ligger vedlagt.