Tillitsvalgte

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid - arbeidsmiljøloven § 14-4 a

En viktig endring fra 1. januar er at deltidsansatte som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 måneder, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden.

Fritidsrammer og betalingsrammer for Søn- og helgedager

I vedlegget finner du en oversikt over lover og regler som styrer søn- og helgedagsarbeid.

Fagkurs for tillitsvalgte i NSF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Landsmøtet 2015 vedtok at NSF kan sponse fagkurs for hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer og lokale faggrupppeledere.