Faggrupper

Ledere og kontaktpersoner i lokale faggrupper i Buskerud 2018

Kontaktinformasjon til leder av lokalt fagforum i Buskerud og faggruppeledere og kontaktpersoner til ulike lokale faggrupper i Buskerud.

Styret i lokal faggruppe for Helsesøstere i Buskerud

Ann-Karin Swang - Leder (Ringerike) Pia Frog Mandt - Nestleder (Hole)

Kristin Andresen Molstad - Kasserer (Ringerike) Lisa Holtermann - Sekretær ( Nedre Eiker)

Liv Husfloen - Sponsoransvarlig (Kongsberg) Vibeke Onshuus - Sponsoransvarlig ( Kongsberg) 

Ingvild stenstuen Marthinsen - vara (Drammen) Line Nordhagen -vara (Drammen)

 

Kurskatalog 2016 fra NAV Arbeidslivssenter i Buskerud

Sjekk kurskatalogen om du finner kurs som kan være aktuelle for deg. Se vedlegg.

Årshjul for tillitsvalgte 2016

Her ligger oppdatert årshjul over planlagte aktivteter i NSF Buskerud.

AIO Buskerud inviterer til fagseminar 8.-9. mars 2018 på Klækken Hotell

8.-9. mars 2018 inviterer de lokale faggruppene for ansestesi, intensiv og operasjon i Buskerud til sitt årlige fagseminar på Klækken Hotell på Ringerike. Påmelding og innbetalingsfrist er 2. februar 2018. Se vedlagt program og påmeldingsskjema.

Fylkesmedlemsmøte med Finn Nortvedt 09.12.15

NSF Buskerud inviterer til fylkesmedlemsmøte med Finn Nortvedt onsdag 9.desember på 17.30 på Scandic Hotel i Drammen. Tema: "Når sykepleie redder liv".

Da Finn Nortvedt, som selv er utdannet sykepleier og har undervist om sykepleie i over 30 år, fikk kreft og ble akutt og kritisk syk i 2011, erfarte han sykepleie og sykepleiere som med sin kompetanse var avgjørende for at han fremdeles er i live og i arbeid som underviser og forsker i dag. Nortvedt vil fortelle om hva som kjennetegnet denne sykepleien som fikk han tilbake til livet.