Faggrupper

Ledere og kontaktpersoner i lokale faggrupper i Buskerud 2018

Kontaktinformasjon til leder av lokalt fagforum i Buskerud og faggruppeledere og kontaktpersoner til ulike lokale faggrupper i Buskerud.

Styret i lokal faggruppe for Helsesøstre i Buskerud

Ann-Karin Swang - Leder (Ringerike) Pia Frog Mandt - Nestleder (Hole)

Kristin Andresen Molstad - Kasserer (Ringerike) Lisa Holtermann - Sekretær ( Nedre Eiker)

Liv Husfloen - Sponsoransvarlig (Kongsberg) Vibeke Onshuus - Sponsoransvarlig ( Kongsberg) 

Ingvild Stenstuen Marthinsen - vara (Drammen) Line Nordhagen -vara (Drammen)

 

Faggrupper på stand 9. mai

8 flotte faggrupper stilte med stand på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen 9 mai.

Jordmordagen 5. mai

Fylkesleder Linda Lavik og leder av faggruppa for jordmødre, Janne Iversen, har skrevet innlegg i forbindelse med jordmordagen 5. mai.

Gratulerer med dagen til alle jordmødre!

Årsmøte i SPoR Buskerud 2019

25. mars ble det avholdt årsmøte i SPoR Buskerud. Dette er den lokale faggruppen for sykepleiere i psykisk helse og rus.

Lokalt fagforum i Buskerud

Det lokale fagforum i Buskerud avholdt møte på fylkeskontoret 2.4.19.

Nytt styre i SPoR Buskerud

Den lokale faggruppa for Sykepleiere i Psykisk Helse og Rus, SPoR Buskerud, har valgt nytt styre.

Gjenvalgt som faggrupperepresentant

Elinor Grøthe, kasserer i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere, er valgt som faggrupperepresentant i fylkesstyret for et år.