Buskerud

Ypsilon Drammen

Siste nyheter fra Buskerud

Hovedtillitsvalgte i NSF Buskerud - 2018

Oppdatert oversikt over hovedtillitsvalgte i kommuner, sykehus og andre institusjoner.

Kjenner du en dyktig sykepleier som fortjener å bli gjort stas på?

Har du dyktige kollegaer som gjør en forskjell? NSF Buskerud skal også i år dele ut prisen årets sykepleier, og vi ønsker å få forslag på mange gode kandidater fra Buskerud og Vestre Viken.

Fortjener din leder en pris?

NSF Buskerud skal i år som flere år tidligere kåre årets leder i Buskerud og Vestre Viken for 2018. Vi er sikre på at det finnes mange gode sykepleieledere, og nå er tida inne for å forslå kandidater.

Foreslå kandidater til nominasjonskomité

NSF ber om forslag til kandidater til nominasjonskomiteen som vil ha som oppgave å forberede valg av fylkesstyre og fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte, og som lager en innstilling til Fylkesmøte med valg som skal avholdes innen mars 2019. På bagrunn av OU-prosessen i NSF, er perioden til sittende fylkesstyre forlenget til 2020. Det vil si at nominasjonskomiteen kun skal forberede valg av NSF Buskeruds kandidater til NSFs landsmøte i november 2019. Landsmøte i 2019 skal blant annet ta stilling til hvordan NSF skal organiseres i framtiden.

Bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken

NSF og FO er bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken. Her er brevet som er sendt til stortingspolitikerne i Buskerud fra NSF og FO om saken.

Presentasjon fra fagkafè 23 januar

Gry Bruland Vråle holdt en flott forelsening om etisk refleksjonsveiledning 23 januar. Presentasjonen hun brukte er tilgjengelig her .

 

Bulletinen sendes ut i disse dager

NSF Buskerud har egentlig besluttet å kun sende ut fylkesavis elektonisk i form av nyhetsbrev. Da vi er litt usikre på om disse elektroniske nyhetsbrevene når ut til alle medlemmer i Buskerud, har vi besluttet og sende ut en papirutgave nå før jul.

 

Førjulstreff for pensjonister

1.desember gikk årets førjulstreff for pensjonister av stabelen. Med 210 pensjonerte sykepleiere tilstede ble det en svært hyggelig dag på Rica Park Hotell i Drammen.

 

Fagkafè med Gry Bruland Vråle 23.januar

Veiledning -  Når det røyner på...

Velkommen til undervisning i etisk refleksjonsveiledning, en praksisnær og verdiorientert metode. Dette er en fagkafè som vil være nyttig for enhver sykepleier!

Invitasjon til fagkafé 15. november kl 18

Fagruppa for sykepleiere i psykisk helse og rus i Buskerud inviterer i samarbeid med NSF Buskerud til fagkafé onsdag 15. november kl 18 fylkeskontorets lokaler i Sankt Olavsgate 2 i Drammen.

GOD VAKT

12 oktober gjennomførte vi konferansen GOD VAKT! 80 ledere, tillitsvalgte og verneombud var samlet for å lære mer om  sammenhengen mellom arbeidstidsordninger, pasientsikkerhet og ansattes helse.

Nye hovedtillitsvalgte

NSF Buskerud har fått to nye hovedtillitsvalgte. I Drammen kommune har Kristine Katrud Ask overtatt vervet etter Ann-Kathrin Moen Johansen, og på Drammen sykehus vil Kathy Lie overta etter Espen Bjørkenes om kort tid.

NSF på yrkesmessa i Kongsberg

Hovedtillitsvalgte fra Kongsberg kommune og Kongsberg sykehus hadde stand på yrkesmessa i Kongsberg 14.september. Her ble det målt blodtrykk og snakket om hvilke muligheter sykepleierutdanningen gir.

Fylkesmedlemsmøte med foredrag av Karin Fevaag Larsen

Karin Feevåg Larsen er flere ganger kåret til beste foredragsholder og årets inspirator! NSF Buskerud inviterer deg til å høre hennes foredrag "Endelig mandag". Et fargerikt og inspirerende foredrag som vil gi ny giv til egen hverdag gjennom bruk av humor og ord til ettertanke.  

Kurs i arbeidstid

Arbeidstid kan være komplisert! Ønsker du å lære mer? NSF Buskerud tilbyr ulike kurs i høst både for ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med turnusarbeid. Les mer om kursene her:

LØNNSSTATISTIKK Buskerud pr. april 2017

Vedlagt ligger en oversikt over lønnsnivået i Buskerud inkludert Vestre Viken pr. april 2017. Det er noen mangler, da vi ikke har fått inn data fra alle arbeidssteder.

Gjør dere klare for debatt!

30. august kl 18.30 er toppkandidatene i Buskerud klare for helsepolitisk debatt på Park hotell i Drammen! Det vil bli særlig fokus på den økende sykepleiermangelen. Politikerne har fått tre spørsmål på forhånd som er viktige for sykepleirene å få svar på før valget. Møt opp og hør politikernes svar på følgende spørsmål:

  

IA-kurs høsten 2017

NAV arbeidslivssenter i Buskerud tilbyr gratis kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i IA-virksomheter. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å melde seg på aktuelle kurs!  

Èn av 5 sykepleiere blir ikke erstattet ved fravær

Norsk Sykepleierforbund i Buskerud har gjort en kartlegging av bemanningen i eldreomsorgen i kommunene Drammen, Hole, Kongsberg, Hurum, Lier og Krødsherad. Det viser seg at i snitt blir 22% av de planlagte sykepleiervaktene ikke erstattet med samme kompetanse ved fravær. Fylkesleder Linda Lavik er bekymret for tilbudet til pasienter og brukere i pleie og omsorgstjenesten i Buskerud og vil følge med på fagdekningen.

Politisk debattmøte 30.august

Stortingsvalget 2017 gjelder deg!

Toppkandidatene til de største politiske partiene i Buskerud er klare for å debattere spørsmål som opptar sykepleiere. Møt opp du også!

NSF er bekymret for sykepleierbemanningen i sommer

Fylkesleder Linda Lavik forteller til NRK at det er vanskeligere å skaffe vikarer fra Sverige og Danmark i år enn det har vært tidligere. Hun er bekymret for tilbudet til pasientene i sykehjem og hjemmesykepleien løpet av sommeren.

Tilbud om individuell veiledning med KLP torsdag 24. august 2017

Torsdag 24. august fra kl 9:00-15:30 blir det tilbud om individuell veiledning om pensjon fra KLP i våre lokaler i Sankt Olavsgate 2 i Drammen. Les mer om påmelding ved å klikke på saken.

Slår alarm om for få helsesøstre i Drammen

Det har siste ukene vært flere oppslag i media om mangel på helsesøstre i skolehelsetjenesten i Drammen kommune. Oppmerksomheten kom som følge av en bekymringsmelding som ble sendt til fylkesmannen i Buskerud fra fylkesleder Linda Lavik og tillitsvalgte for helsesøstrene.

Vil sykepleierne være der i fremtiden?

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen har Fylkesleder Linda Lavik skrevet et innlegg som er publisert i flere av Buskerud sine aviser. Les hva Lavik skriver her: 

Årets sykepleier og sykepleieleder 2017!

Årets sykepleier og sykepleieleder i Buskerud fikk utdelt priser under feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene i går! Gratulerer til årets sykepleier, Jordmor Trude Røland fra Drammen sykehus, og årets sykepleierleder Inger Johanne Grønvold, leder ved anestesiavdelingen på Ringerike sykehus! Les juryens begrunnelsene her:

 

 

Gratulerer med jordmordagen 5 mai!

I dag feires den internasjonale jordmordagen! Flere av Buskerud sine aviser har i dag publisert Fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg om at Buskerud trenger flere jordmødre. Les hennes innlegg her:

Sykepleiermangel i Kongsberg Kommune

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt i Kongsberg Kommune Heidi Smestad skriver i dagens utgave av Laagendalsposten om mangel på sykepleiere i kommunen. Her kan du lese hva de skriver.

Lier kommune lønner best

Lier kommune tilbyr nyansatte sykepleiere, helsesøstre og spesialsykepleiere 40 000 kr i rekrutteringstillegg. Dette er det beste rekrutteringstillegget i Buskerud ut i fra de opplysningene NSF Buskerud er kjent med. Husk å stille lønnskrav ved nyansettelse!!

Feiring av den internasjonale sykepleierdagen Union Scene 11.mai

Norsk sykepleierforbund Buskerud inviterer alle medlemmer i Buskerud og Bærum sykehus til feiring av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene i Drammen.

Med både Henrik Syse og Sykehusrevyen på programmet kan vi love at kvelden blir alt fra hysterisk morsom til alvorlig og reflekterende.

Tilbud om individuell veiledning fra KLP 13. juni 2017

Tirsdag 13. juni fra kl 9:00-15:30 blir det tilbud om individuell veiledning om pensjon fra KLP i våre lokaler i Sankt Olavsgate 2 i Drammen. Les mer om påmelding ved å klikke på saken.

Presentasjon fra KLP møtet 28.03.2017

Fagkafé med tema pensjon samlet over 120 NSF medlemmer i Buskerud 28. mars. Møtet ble holdt på Folkets hus i Drammen med foredragsholder fra KLP. Se vedlagt presentasjon med innhold fra møtet.

Ny hovedtillitsvalgt i klinikk for psykisk helse og rus

Terje Sandbo er valgt til ny hovedtillitsvalgt i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi gratulerer Terje med nytt verv og takker Hilde Steen for at hun stilte opp.

 

Fagkafè om AKS. Avansert klinisk sykepleie

6.april ønsker vi velkommen til fagkafè med tema "AKS - Fremtidens sykepleie" Møt opp og få svar på hvordan sykepleiere på ekspertnivå kan benyttes i sykehus og kommunehelsetjenesten i fremtiden.

 

 

Valg av ny hovedtillitsvalgt i klinikk for psykisk helse og rus

Medlemmer av Norsk Sykepleierforbundet som er ansatt i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken vil i dag motta stemmeseddel på e-post for å kunne avgi elektronisk stemme på ny hovedtillitsvalgt for klinikken. Her kan du lese presentasjon av de to kandidatene.

Ny FTV i Vestre Viken er Tom Frost

13.mars kl 12.00 gikk fristen ut for å stemme på kandidatene til valg av ny foretakstillitsvalgt i Vestre Viken. Tom Frost vant valget med 50.1% av stemmene mot Line Spiten som fikk 49.9 % av stemmene.

Heltidskultur gir likestilling

Den 8. mars på Kvinnedagen, vil Norsk Sykepleierforbund rette oppmerksomheten mot den fortsatt rådende deltidskulturen innen helsetjenesten.

Les fylkesleder Linda Lavik sitt 8 mars-innlegg her.

Tøffe sykepleiere ved legevakta i Øvre Eiker kjemper for å opprettholde og videreutvikle et godt legevakttilbud for innbyggerne i Øvre Eiker

Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Øvre Eiker, Kamilla Bekkeseth, er bekymret for situasjonen til sykepleierne ved legevakta. Prosessen med hva som skal skje med legevakta i Øvre Eiker har vart over flere år, og de ansatte opplever arbeidssituasjonen sin som svært usikker.

Lederkonferanse 4.april

NSF Buskerud, Vestfold og Telemark inviterer sykepleierledere til lederkonferanse i Tønsberg. 

Tema: Rammevilkår for god ledelse. Krav til ledelse i fremtidens helsetjeneste – forventninger,  muligheter og vilkår i en helsetjeneste i endring. Hva betyr det for sykepleieledere og hvordan lykkes?

 

Presentasjon av kandidatene til FTV-valg i Vestre Viken

Valget av foretakstillitsvalgt i Vestre Viken starter 27. februar og avsluttes 13. mars. Det er to kandidater til valget, Line Spiten og Tom Frost. Her kan du lese presentasjon av de to kandidatene. Det er også satt opp medlemsmøter på alle sykehusene de neste ukene der det er mulig å bli bedre kjent med kandidatene.

Kunngjøring av nytt valg i Vestre Viken

Mange gikk glipp av informasjon om valget og mulighet til å stemme sist. Derfor må kunngjøringen og valget foretas på nytt.

Er du medlem ansatt i Vestre Viken og ikke har mottatt sms eller e-post fra NSF Buskerud om nytt valg så ta kontakt med fylkeskontoret. e-post: buskerud@nsf.no

  

 

Valget i Vestre Viken annulleres

Fylkesstyret i Buskerud mottok klager etter valget på foretakstillitsvalgte i Vestre Viken. Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund behandlet saken 27.januar og fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret anser det gjennomførte valget som ugyldig og ber fylkesleder iverksette omvalg.

 

Fagkafe og generalforsamling for jordmødre 15 februar

Velkommen til fagkafe for jordmødre med tema; Kultur og kommunikasjon - i møte med innvandrerkvinner. Før fagkafèen starter bruker vi ca 30 minutter på generalforsamling der lokalt styre i Jordmorforbundet oppnevnes.

Fagkafè om pensjon 28.mars

Velkommen til Fagkafè med tema pensjonsrettigheter i KLP den 28 mars på fylkeskontoret i Buskerud! Vi får besøk av Rune Roalkvam fra KLP, som vil informere om hvilke rettigheter du har som sykepleier i KLP, herunder AFP, alderspensjon, uførepensjon og etterlatte pensjon.

Janne vant tur til ICM-kongress i Toronto!

Janne Iversen er tillitsvalgt for jordmødrene på Drammen sykehus. Sist uke vant hun hovedpremien i jordmorforbundets vervekampanje, nemlig en reise for seg og en kollega til ICM-kongress i Toronto juni 2017! NSF Buskerud gratulerer og ønsker dere god tur!

 

Bli med å foreslå kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud 2017

Det er på tide å få inn kandidater til årets priser, så nå må dere sende inn alle gode kandidater som ikke har mottatt prisen tidligere. Klikk på saken for å lese mer.

Ny foretakstillitsvalgt i Vestre Viken

20 desember kl 12.00 gikk fristen ut for å stemme på ny foretakstillitvalgt i Vestre Viken. Det var to kandidater til valget, Line Spiten og Tom Frost. Det ble avgitt 608 stemmer av 2550 mulige. Tom Frost vant valget med 54,4% av stemmene mot Line Spiten som fikk 45,6% av stemmene. Ny foretakstillitsvalgt vil tre inn i vervet innen 1 mars 2017.

NSF Buskerud gratulerer Tom Frost med valget og takker Line Spiten for den gode jobben hun har gjort for NSF.

Gave til Frelsesarmeen

Da de pensjonerte sykepleierne hadde førjulstreff ble det samlet inn over 16 000kr fra loddsalg som Fylkesleder Linda Lavik hadde gleden av å overrekke til Frelsesarmeen.

 

Førjulstreff for pensjonerte sykepleiere

1.desember var 180 pensjonerte sykepleiere samlet til det årlige førjulstreffet for pensjonerte medlemmer på Park Hotell i Drammen.

 

Oppdateringskonferanse for tillitsvalgte på Storefjell

28- 30 november var 75 engasjerte tillitsvalgte fra hele Buskerud og Vestre Viken samlet på storefjell for oppdateringskonferanse.

Valg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte i Vestre Viken

Valg av tillitsvalgte i Vestre Viken er nå igang. Det blir elektronisk valg av foretakstillitsvalgt fra 6.desember til 20.desember. Valg av hovedtillitsvalgte vil skje tidlig i 2017. Kandidatenes begrunnelse for å stille til valg kan leses vedlagt i denne saken.

Årets sykepleier i geriatri og demens

Den prestisjefylte prisen årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens gikk i år til Ingebjørg Grimnes fra Kongsberg i Buskerud. Prisen ble delt ut av leder i faggruppen, Tor Engevik, og nestleder i lokalgruppen, Heidi Kleven den 16.11.2016 i rådhuset i Kongsberg. 

Valg i Vestre Viken HF

I følge NSF sine vedtekter velges tillitsvalgte for 2 år av gangen, og det er tid for nyvalg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt  for norsk sykepleierforbund i Vestre Viken HF.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 20 november.

Her kan du lese mer om valget.

 

Kritisk til kuttprosess i Senter for oppvekst i Drammen kommune

Norsk Sykepleierforbund ved hovedtillitsvalgt i Drammen kommune, Ann-Kathrin Moen Johansen er sterkt kritisk til pågående omstillingsprosess i Senter for oppvekst i Drammen kommune. Les saken: http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/slakter-prosess-i-senter-for-oppvekst-1.805029 

Avtale om pensjonistavlønning i Drammen kommune

Hovedtillitsvalgt i Drammen kommune, Ann-Kathrin Moen Johansen er svært fornøyd etter at det er klart at pensjonerte sykepleiere i Drammen kommune kan arbeide inntil 20% med ordinære lønnsvilkår, og samtidig arbeide utover denne stillingen på pensjonistvilkår.  

Ny nestleder i NSF Buskerud

Det er blitt endringer i fylkesstyret i Buskerud etter at Hilde Arnesen har trukket seg fra vervet som nestleder. I fylkesstyremøtet 20 oktober ble Tom Frost valgt til ny nestleder.

 

 

Equal pay day 17. oktober

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 17. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Elinor Grøthe gjenvalgt som faggruppenes representant i fylkesstyret i Buskerud

Under fagpolitisk konferanse den 29. september ble Elinor Grøthe gjenvalgt som faggruppenes representant i fylkesstyret i Buskerud. Dette vervet velges for ett år av gangen og Elinor går inn i sin 3 periode.

 

 

Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken støtter legene i streik

Line Spiten er foretakstillitsvalgt i Vestre Viken og representerer med det 2500 sykepleiere.

Her kan du lese hennes ytring som også publiseres i flere av Buskeruds aviser denne uken. 

Fagkafe for ledere

29 september arrangerer vi fagkafe for ledere kl 16.30-18.30

Kveldens foredragsholder heter Frøydis Høyem. Hun mottok prisen for "årets sykepleierleder" i Buskerud i 2016.

Debatt: Syk sykehusøkonomi

Fredag 30. september 2016 kl 10-11.30 på Litteraturhuset i Oslo arrangerer Norsk Sykepleierforbund i samarbeid med Den Norske Legeforening debatt om sykehusøkonomi.

"Hvordan sikre pasientens helsetjeneste når sykehusene har sparekniven på strupen?"

Fylkeslederen støtter akademikerne i streik

Akademikeren er i konflikt med Spekter. Det handler om arbeidstid og medbestemmelse.

Fylkeslederen i NSF Buskerud støtter de streikende og mener det er viktige prinsipper de nå kjemper for.

 

Fortsatt stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 3 ledige sykepleiervakter erstattes med assistent/ufaglært
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Fylkesmedlemsmøte 26. oktober 2016

NSF Buskerud inviterer til fylkesmedlemsmøte med Marit Hvidsten onsdag 26. oktober på 17.30 på Scandic Park i Drammen. Tema: "Styrk din arbeidshelse, lær deg tegnene på utbrenthet og skap rom for økt livskvalitet".

 

Helsesøster­millioner står urørt

Det finnes mer penger til helsesøstertjenesten. Bent Høie oppfordrer kommunene til å søke NÅ. Søknadsfristen går ut i morgen, 30.august.

Arbeidstidskurs for ledere høsten 2016

NSF Buskerud inviterer til dagskurs i arbeidstid for ledere i sykepleietjenesten. Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer arbeidstiden for ansatte i helsetjenesten, med særlig fokus på samarbeid og etablering av turnusavtaler.

Kurset er gratis for medlemmer av NSF.

Kursene vil bli avholdt i Drammen 13.oktober, Hønefoss 18.oktober og Flå 25 oktober. 

Sykepleiermangel i kommunene

Norsk Sykepleierforbund Buskerud gjorde en undersøkelse i Buskeruds kommuner våren 2016. Ledere og tillitsvalgte kartla forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingen viser at kommunene i Buskerud fortsatt har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten.

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/en-alvorlig-utvikling-1.767494

Ny rådgiver på fylkeskontoret

Live B. Gusfre startet som ny rådgiver ved fylkeskontoret i Buskerud 1 august.

NSF Buskerud har fått en hel rådgiverressurs ekstra som følge av satsningen NSF har på økt kompetanse ute i fylkeskontorene.

Fylkesleder Linda Lavik forventer at NSF Buskerud vil gjøre en enda bedre jobb og være mer tilgjengelige for medlemmer og tillitsvalgte. Den økte ressursen skal medføre bedre faglige tilbud og enda bedre veiledning. NSF Buskerud vil også bli mer synlige i media.

 

  

Presentasjon av HTV i Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark ble fusjonert 1.januar 2016. Vi heter nå Høgskolen i Sørøst-Norge, HSN.

Fra å ha flere hovedtillitsvalgte er det nå en hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte på de tre studiestedene.

Lønnsforhandlingene er ferdige i sykehusene

Årets lønnsforhandlinger i sykehusene er avsluttet, og foretakstillitsvalgt i Vestre Viken Line Spiten er samlet sett ganske fornøyd med resultatet, og viser til at det har vært gode diskusjoner og forhandlinger med arbeidsgiver. NSF Vestre Viken hadde en tydelig kompetanseprofil med vekt på å beholde og rekruttere sykepleiere i sitt krav til arbeidsgiver. Spiten sier at arbeidsgiver var enig med NSF om at kompetanse må prioriteres for å møte utfordringene og nå de målene som er satt for god pasientbehandling i Vestre Viken, men opplevde ikke at det ble satt tilstrekkelig handling bak ordene.

Sommerhilsen fra fylkeskontoret

Sommeren står for døra, og NSF ønsker alle sykepleiere og jordmødre en god og ikke alt for hektisk sommer.

16- års trinn i kommunesektoren

Endelig fikk organisasjonene gjennomslag for 16 års stige for alle stillingsgrupper. NSF er fornøyd med at oppgjøret belønner utdanningsgruppene, og at sykepleiernes lønn kommer på samme nivå som skoleverket innen 2017.

Årets sykepeleieleder 2016 - Frøydis Høyem

Frøydis er avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd. Øren, og har blitt foreslått til årets pris av Anne Mette Skoglund sammen med flere i personalgruppa.

Nedenfor kan du lese bgrunnelse fra forslagsstiller og jury.

NSF Buskerud gratulerer Frøydis med prisen!

Årets sykepleier 2016 - Gunn Hansen

Gunn Hansen er helsesøster/psyk sykpleier i Øvre Eiker. hun ble nominert til årets sykepleier av Lene Hansen som er hennes leder.

Nedenfor kan du lese begrunnelsen fra forslagsstiller og innstilling fra jury.

NSF Buskerud gratulerer Gunn med prisen!

Ny HTV Drammen sykehus fra august 2016

Vi gratulerer Trude Hansen, som ble valgt som ny hovedtillitsvalgt ved Drammen sykehus 10. mai. Hun overtar etter Live Gusfre i midten av august 2016, da Live begynner i ny jobb.

Presentasjon av kandidater til HTV-valg på Drammen sykehus

I forbindelse med at hovedtillitsvalg, Live Gusfre, ved Drammen sykehus bytter jobb i august, må det velges ny hovedtillitsvalgt ved Drammen sykehus. Det er kommet inn to kandidater. Les deres presentasjoner her.

Medlemskveld for Hallingdal og Numedal 11.mai 2016

Norsk Sykepleierforbund inviterer til festkveld med middag og faglig innhold onsdag 11.mai kl 17.00 på Thon Hotel Bjørneparken på Flå.

 

Festkveld på Union Scene 12.mai

NSF Buskerud inviterer alle medlemmer i Buskerud og ved Bærum sykehus velkommen til feiring av den internasjonale sykepleierdagen torsdag 12.mai kl 18.00 på Union Scene.

Trandisjonen tro blir det sveleservering fra 17.00, utdeling av pris til årets sykepleier og sykepleieleder, presentasjon av faggrupper, pizzaservering og underholdning.

På tide og gå i tog-Forsvar Likestillingsloven!

Det er på tide og finne frem marsjskoene, og ta frem bannerne. Likestillingsloven er truet, og dette er en av fanesakene på kvinnedagen. I Drammen går demonstrasjonstoget fra Globusgården 8. mars kl 16.30 med Norsk Sykepleierforbunds flotte trommekorps i front. Vel møtt!

Medlemsmøte om pensjon 9.februar kl. 13.30

Som mange av dere er kjent med ble det  i Stortinget rett før jul vedtatt endring av grenser for innmelding i KLP. Dette får konsekvenser for de av dere som har gått av med 85-årsregelen og arbeider inntil 168 timer i kvartalet.

 

Vi inviterer derfor til medlemsmøte tirsdag 9.februar kl 13.30 – 15.30

på fylkeskontoret i Drammen.

Adresse Sankt Olavsgate 2.

 

Natalia Ebbesen fra KLP vil informere om nye regler og pensjonsmuligheter samt svare på spørsmål.

 

Meld deg på innen fredag 5.februar ved å sende en mail til buskerud@nsf.no, eller på telefon 02409.

 

Sykepleiernes hus i Buskerud er offisielt åpnet

Mandag 1. februar var det offisiell åpning av de nye lokalene til NSF Buskerud, som vi ønsker at skal være Sykepleiernes hus, i Sankt Olavs gate 2 i Drammen. Forbundsleder Eli Gunhild By var tilstede og klippet snor sammen med Fylkesleder, Linda Lavik.

Offisiell åpning av Sykepleiernes hus i Buskerud

NSF Buskerud inviterer til åpent hus for medlemmer i Buskerud og Vestre Viken i forbindelse med offisiell åpning av våre nye lokaler 1. februar kl 14-18 i Sankt Olavs gate 2, 3. etg, i Drammen.

Fylkesleder sterkt imot forslag om flere helger

Fylkesleder, Linda Lavik, er sterkt imot forslaget til arbeidstidsutvalget om hyppigere helgejobbing for sykepleiere og andre helsearbeidere. Dette vil vi kjempe imot, sier Linda Lavik.

Bli med å foreslå kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud 2016

Det er på tide å få inn kandidater til årets priser, så nå må dere sende inn alle gode kandidater som ikke har mottatt prisen tidligere. Klikk på saken for å lese mer.

 

 

Stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 2 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Hyggelig medlemsmøte for pensjonister i Buskerud

Norsk Sykepleierforbund Buskerud arrangerte førjulstreff for pensjonister på Scandic Park Hotell 30.11.15. I år ble det rekordpåmelding med 165 deltakere.

AIO Buskerud inviterer til fagseminar 8.-9. mars 2018 på Klækken Hotell

8.-9. mars 2018 inviterer de lokale faggruppene for ansestesi, intensiv og operasjon i Buskerud til sitt årlige fagseminar på Klækken Hotell på Ringerike. Påmelding og innbetalingsfrist er 2. februar 2018. Se vedlagt program og påmeldingsskjema.

Godt nyttår alle sykepleiere og jordmødre!

Godt nyttår. Her kommer nyhetsbrev til deg med blant annet faglige tilbud. NSF jobber for medlemmenes interesser både fagpolitisk, interessepolitisk og samfunnspolitisk. Nå er det igjen angrep på sykeplernes arbeidstid.

Kortvakter - NEI TAKK

I siste nummer av Sykepleien kan du lese et innspill om temaet kortvakter skrevet av Fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik. Flere kommuner i Buskerud ønsker å innføre kortvakter, så dette er et svært aktuelt tema. Les artikkelen ved å klikke på denne linken: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2015/12/kortvakter-nei-takk

NSFs FAGGRUPPE FOR VEILEDERE

Mitt navn er Arild Stegen og jeg sitter i sentralstyret for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for veiledere siden 2013.  Denne faggruppen er en av de minste og teller i underkant av 200 medlemmer på landsbasis. Faggruppen har pr i dag fire lokalgrupper: Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag og Østfold.  Alle NSF-medlemmer som arbeider med, eller er interessert i veiledning kan melde seg inn hos oss

Medlemsbrev

Høsten er her- og NSF Buskerud sender ut brev til medlemmene der du kan finne fagtilbud og annen interessant informasjon. Vi inviterer til fylkesmedlemsmøte 9. desember med Finn Nortvedt.

NSFs LANDSGRUPPE AV SYKEPLEIELEDERE

Mitt navn er Elinor Grøthe og jeg sitter i sentralstyret for NSF LSL som kasserer. Jeg er gjenvalgt som leder av lokalt fagforum i Buskerud og gjenvalgt som representant for faggruppene i fylkesstyret i Buskerud. Vil her gi en kort informasjon om faggruppen for ledere LSL.

Medlemstilbud i Hellas

I tidsrommet  7 mai til 15. oktober(uke 18/19- uke 40/41) er det mulig for medlemmer av NSF som  arbeider med forskning/fagutvikling/prosjekter som krever ro og refleksjon å søke om et eller to ukesopphold. Klikk på saken for tilgang til vedlegg og mer info.

Førjulstreff for pensjonist medlemmer 30. november

Tradisjonen tro inviterer NSF Buskerud alle pensjonister som har tilhørighet til Buskerud og Vestre Viken til førjulstreff 30. november kl 1130-1400 på Rica Park Hotel, Gamle Kirkeplass 3 i Drammen. Ønsker du å delta, så meld deg på pr telefon 02409, be om Buskerud, eller send mail til buskerud@nsf.no innen 19. november.

Har du lyst til å bli med i trommekorpset?

NSF Buskerud har eget trommekorps, som vi er veldig stolte av, og vi ønsker alle NSF medlemmer i Buskerud velkommen til å bli med.

Kontaktperson: Linda Kaspersen  mob 94829357 .

 

 

Fylkesmedlemsmøte med Finn Nortvedt 09.12.15

NSF Buskerud inviterer til fylkesmedlemsmøte med Finn Nortvedt onsdag 9.desember på 17.30 på Scandic Hotel i Drammen. Tema: "Når sykepleie redder liv".

Da Finn Nortvedt, som selv er utdannet sykepleier og har undervist om sykepleie i over 30 år, fikk kreft og ble akutt og kritisk syk i 2011, erfarte han sykepleie og sykepleiere som med sin kompetanse var avgjørende for at han fremdeles er i live og i arbeid som underviser og forsker i dag. Nortvedt vil fortelle om hva som kjennetegnet denne sykepleien som fikk han tilbake til livet.

Presentasjon av ny hovedtillitsvalgt ved Kongsberg sykehus

Kristina Haugerud overtar som hovedtillitsvalgt ved Kongsberg sykehus, og overtar etter Aina Solberg som går over i avdelingssykepleierstilling. Klikk på overskriften for å lese mer om Kristina.

Fylkesmann holdt innlegg om kommunereformen på fylkesstyremøte

Fylkesmann, Helen Bjørnøy, holdt innlegg på fylkesstyremøtet i NSF Buskerud 16. september om kommunereformen.

Privat hjemmesykepleie gir dårligere tilbud

Fylkesleder Linda Lavik sier tydelig nei til privatisering av hjemmesykepleien i Drammen kommune. Dette vil gå ut over fagmiljøet som kommunene trenger for å yte gode tjenester.

Lederutviklingsprogram for sykepleiere

NSF har inngått et samarbeid med International Council of Nurses (ICN) om implementering av det anerkjente lederutviklingsprogrammet «Leadership for Change» (LFC) i Norge. Programmet har fokus på å styrke sykepleieres lederskap. Programmet strekker seg over et år, har 35 plasser og inngår i rekken av tilbud til NSFs ledermedlemmer.

Konferanse om fremtidens sykepleie

10. september 2015 inviterer høgskolen HBV til en svært aktuell konferanse om avansert klinisk sykepleie. Statssekretær Lisbeth Normann kommer til Drammen denne dagen.

Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen - de beste sykepleierne!

Det er tredje året NSF Buskerud deler ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Prisene går til to medlemmer for deres tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleifaget - i Florence Nightingales ånd.