Buskerud

Bilde fra Drammen.

Siste nyheter fra Buskerud

Hovedtillitsvalgte i NSF Buskerud - 2019

Oppdatert oversikt over hovedtillitsvalgte i kommuner, sykehus og andre institusjoner.

NSF Buskerud inviterer til helsepolitisk debatt

NSF Buskerud inviterer i samarbeid med FFO Buskerud til helsepolitisk debatt i forbindelse med kommunevalget 2019. Det skjer den 26.8. kl 18 på Scandic Ambassadør Drammen.

 

Lindrende avdeling ved Drammen helsehus

Norsk Sykepleierforbund Buskerud v/ fylkesleder Linda Lavik ønsker å komme med noen synspunkter i debatten rundt lindrende avdeling på Drammen helsehus

Avansert klinisk sykepleie

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere

Miniforhandlingskurs i Buskerud

Onsdag 5.6. arrangerte fylkeskontoret miniforhandlingskurs for lokale forhandlingsutvalg i kommunene i Norsk Sykepleierforbund Buskerud.

Tillitsvalgtkonferanse 28.5.19

Tirsdag 28.5 arrangerte NSF Buskerud tillitsvalgtkonferanse i Drammen. Nesten 70 tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte fra Buskerud deltok.

Pensjonistlønn i Spekter fra 1. mai 2019

Fra 1. mai 2019 er det mulig for pensjonister å jobbe for pensjonistlønn også i Spekter.

Lønnsforhandlinger i KS avsluttet 23. mai

Torsdag 23. mai ble det enighet mellom Unio og KS i årets mellomoppgjør. Fylkesleder Linda Lavik er glad for at sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet.

Siste innspurt i meklingen mellom Unio og Staten i årets mellomoppgjør

Fristen for mekling i forbindelse lønnsoppgjøret 2019 mellom Staten og Unio går ut i natt. Det kan bli streik i staten fra i morgen 24. mai.

Nå pågår siste innspurt i meklingen i mellomoppgjøret KS

Meklingsfristen i kommunesektoren er natt til fredag 24.5.19. Fylkesleder Linda Lavik håper at det blir løsning i mekling, men dersom ikke er vi klare til streik.

16 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund i Buskerud kan bli tatt ut i streik.

Årets mellomoppgjør i Spekter

Årets mellomoppgjør mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter i sykehusene (område 10 og 13) var ferdig 24. april.

Årets sykepleieleder

Kristina Vejlgaard som er konstituert virksomhetsleder for kontor for tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune, ble tildelt prisen for årets sykepleieleder 2019 i Buskerud.

Vi gratulerer så mye.

Årets sykepleier

Liv Guri Skogvold som er stomisykepleier ved kirurgisk avdeling på Ringerike sykehus, ble årets sykepleier 2019 i Buskerud.

Vi gratulerer så mye.

 

Faggrupper på stand 9. mai

8 flotte faggrupper stilte med stand på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen 9 mai.

Jordmordagen 5. mai

Fylkesleder Linda Lavik og leder av faggruppa for jordmødre, Janne Iversen, har skrevet innlegg i forbindelse med jordmordagen 5. mai.

Gratulerer med dagen til alle jordmødre!

Feiring av den internasjonale sykepleierdagen i Numedal

Mandag 29. april feiret NSF Buskerud den internasjonale sykepleierdagen for medlemmer i Numedal og Kongsberg. Det var 30 medlemmer som møtte opp.

Sykepleiermangel må løses

Fylkesleder Linda Lavik har innlegg i Laagendalsposten om sykepleiermangelen i Buskerud.

Lokalt fagforum i Buskerud

Det lokale fagforum i Buskerud avholdt møte på fylkeskontoret 2.4.19.

Gjennomslag for økt lønn i Kongsberg kommune

Norsk Sykepleierforbund i Kongsberg kommune ved hovedtillitsvalgt, Heidi Hvaal, har i lang tid argumentert for å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunen. Politikerne har innvilget 3,5 millioner til formålet. 

Fylkesmøtet i Buskerud 2019

Torsdag 14. mars 2019 gjennomførte NSF Buskerud sitt fylkesmøte i Drammen med 67 delegater og totalt 80 personer tilstede.

Dokumenter og informasjon til fylkesmøtet 14. mars 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her kan delegater og øvrige påmeldte til fylkesmøtet 14. mars 2019 NSF Buskerud finne viktige dokumenter og informasjon som forberedelse til fylkesmøtet.

Presentasjon av kandidater til landsmøtedelegater Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her presenteres alle foreslåtte kandidater som har sagt seg villige til å stille som delegater til landsmøte på vegne av medlemmene i Buskerud i november 2019.

Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen i Buskerud har vurdert alle forslag til kandidater som var mottatt innen fristen 14. januar 2019. Komiteens innstilling kunngjøres med navn, og vil begrunnes nærmere i fylkesmøtet 14. mars, før valgene skal gjennomføres.

Line Jørgensen - nytilsatt på fylkeskontoret

Line Jørgensen er tilsatt som ny rådgiver på fylkeskontoret i Buskerud. Line bor på Sætre og jobber nå som sykepleier ved Klokkarstua Helsetun.

Helsefremmende arbeidstidsordninger

Rådgiver Trude Hansen holdt torsdag 31.1 innlegget "Hva det er viktig å tenke på når en skal utvikle en helsefremmende arbeidstidsordning?" for kommunene i Nytt Blikk.

Sykepleierne betaler sitt eget julebord

Sykepleiere på landets sykehus må selv punge ut for julebord og sommerfest. Samtidig bruker stortingspartiene millioner av skattekroner på fester, sosiale arrangementer og hyggetur til utlandet.

Derfor streiker vi

25. oktober gikk 55 sykepleiere i NHO Service og Handel ut i streik. Det er ikke med lett hjerte at Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut sykepleiere i streik.

Fylkesleder Linda Lavik har skrevet innlegg.

Sykepleieraften på Blakstad

Terje Sandbo, hovedtillitsvalgt i Psykisk helse og Rus Vestre Viken, arrangerte 8. november sykepleieraften i Gamle Aula på Blakstad. 55 sykepleiemedlemmer møtte opp.

Markering av Equal Pay Day i 2018 er 19. oktober

I dag, 19. oktober har Unio markering av Equal Pay Day. I den forbindelse var Linda Lavik og Trude Hansen på Drammen stasjon og delte ut reflekser og informasjon.

Medlemsmøte i Hol kommune

HTV Heidi Haugo arrangerte onsdag 17.10 medlemsmøte på Geilo for sykepleiere i Hol kommune. I tillegg hadde hun invitert ordfører og ledelsen i kommunen. Det møtte opp over 20 sykepleiere og ordfører.

Lokal Fagpolitisk konferanse 2018

11. oktober 2018 arrangerte NSF Buskerud Fagpolitisk konferanse for alle hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og fylkesstyret.

Valg av delegater fra NSF Buskerud til NSFs landsmøte i november 2019

NSF Buskerud arrangerer Fylkesmøte 14. mars 2019, og der skal det velges delegater til NSFs landsmøte 4.-8. november 2019. Nominasjonskomiteen trenger medlemmenes hjelp til å finne kandidater.

Sykepleiere erstattes av ufaglærte

NSF Buskerud har for fjerde året på rad kartlagt planlagt og faktisk bemanning i pleie og omsorg i flere kommuner i Buskerud. Også i år viser tallene at ledige sykepleiervakter i stor grad erstattes av ufaglærte.

Gratulerer med dagen!

12 mai er den internasjonale sykepleierdagen! "Det er uforståelig at ikke kommunene kjemper for å være en mer attraktiv arbeidsplass for sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsesøstre" skriver Linda Lavik.

Gratulerer til årets sykepleier og leder 2018

Sykepleierprisene til årets sykepleier og leder i Buskerud 2018 ble delt ut på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene 8. mai.

Gratulerer med jordmordagen!

Norge mangler jordmødre! Les fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg i Buskeruds lokale aviser i anledning jordmordagen 5 mai.

 

Gratulerer med 1.mai!

Fylkesleder Linda Lavik mener at økt lønn og gode arbeidsvilkår er et viktig virkemiddel for å løse sykepleiermangelen. Les hennes innlegg som er publisert i flere lokale aviser i Buskerud denne uken.

 

Lederkonferanse på Kongsberg 11. april 2018

11. april 2018 gjennomførte NSF lederkonferanse for omlag 80 sykepleieledere fra Buskerud Vestfold og Telemark. Overskriften for konferansen var "Myndighet til å lede! Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjenester av høy kvalitet." Alle presentasjoner fra konferansen ligger ved artikkelen.

Vi trenger et løft

Norge har en sykepleiermangel som gir konsekvenser! Det skriver Linda Lavik i et innlegg som er publisert i flere av Buskeruds lokale aviser sist uke.

 

Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer

I 2017 bisto Yrkesskadegruppa i NSF i 203 yrkesskadesaker og sørget for i alt 18.187.699 kr i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

 

Bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken

NSF og FO er bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken. Her er brevet som er sendt til stortingspolitikerne i Buskerud fra NSF og FO om saken.

Presentasjon fra fagkafè 23 januar

Gry Bruland Vråle holdt en flott forelesning om etisk refleksjonsveiledning 23 januar. Presentasjonen hun brukte er tilgjengelig her .

 

GOD VAKT

12 oktober gjennomførte vi konferansen GOD VAKT! 80 ledere, tillitsvalgte og verneombud var samlet for å lære mer om  sammenhengen mellom arbeidstidsordninger, pasientsikkerhet og ansattes helse.

Èn av 5 sykepleiere blir ikke erstattet ved fravær

Norsk Sykepleierforbund i Buskerud har gjort en kartlegging av bemanningen i eldreomsorgen i kommunene Drammen, Hole, Kongsberg, Hurum, Lier og Krødsherad. Det viser seg at i snitt blir 22% av de planlagte sykepleiervaktene ikke erstattet med samme kompetanse ved fravær. Fylkesleder Linda Lavik er bekymret for tilbudet til pasienter og brukere i pleie og omsorgstjenesten i Buskerud og vil følge med på fagdekningen.

Slår alarm om for få helsesøstre i Drammen

Det har siste ukene vært flere oppslag i media om mangel på helsesøstre i skolehelsetjenesten i Drammen kommune. Oppmerksomheten kom som følge av en bekymringsmelding som ble sendt til fylkesmannen i Buskerud fra fylkesleder Linda Lavik og tillitsvalgte for helsesøstrene.

Vil sykepleierne være der i fremtiden?

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen har Fylkesleder Linda Lavik skrevet et innlegg som er publisert i flere av Buskerud sine aviser. Les hva Lavik skriver her: 

Årets sykepleier og sykepleieleder 2017!

Årets sykepleier og sykepleieleder i Buskerud fikk utdelt priser under feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene i går! Gratulerer til årets sykepleier, Jordmor Trude Røland fra Drammen sykehus, og årets sykepleierleder Inger Johanne Grønvold, leder ved anestesiavdelingen på Ringerike sykehus! Les juryens begrunnelsene her:

 

 

Sykepleiermangel i Kongsberg Kommune

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt i Kongsberg Kommune Heidi Smestad skriver i dagens utgave av Laagendalsposten om mangel på sykepleiere i kommunen. Her kan du lese hva de skriver.

Lier kommune lønner best

Lier kommune tilbyr nyansatte sykepleiere, helsesøstre og spesialsykepleiere 40 000 kr i rekrutteringstillegg. Dette er det beste rekrutteringstillegget i Buskerud ut i fra de opplysningene NSF Buskerud er kjent med. Husk å stille lønnskrav ved nyansettelse!!

Presentasjon fra KLP møtet 28.03.2017

Fagkafé med tema pensjon samlet over 120 NSF medlemmer i Buskerud 28. mars. Møtet ble holdt på Folkets hus i Drammen med foredragsholder fra KLP. Se vedlagt presentasjon med innhold fra møtet.

Heltidskultur gir likestilling

Den 8. mars på Kvinnedagen, vil Norsk Sykepleierforbund rette oppmerksomheten mot den fortsatt rådende deltidskulturen innen helsetjenesten.

Les fylkesleder Linda Lavik sitt 8 mars-innlegg her.

Årets sykepleier i geriatri og demens

Den prestisjefylte prisen årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens gikk i år til Ingebjørg Grimnes fra Kongsberg i Buskerud. Prisen ble delt ut av leder i faggruppen, Tor Engevik, og nestleder i lokalgruppen, Heidi Kleven den 16.11.2016 i rådhuset i Kongsberg. 

Fortsatt stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 3 ledige sykepleiervakter erstattes med assistent/ufaglært
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Sykepleiermangel i kommunene

Norsk Sykepleierforbund Buskerud gjorde en undersøkelse i Buskeruds kommuner våren 2016. Ledere og tillitsvalgte kartla forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingen viser at kommunene i Buskerud fortsatt har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten.

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/en-alvorlig-utvikling-1.767494

Årets sykepleieleder 2016 - Frøydis Høyem

Frøydis er avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd. Øren, og har blitt foreslått til årets pris av Anne Mette Skoglund sammen med flere i personalgruppa.

Nedenfor kan du lese begrunnelse fra forslagsstiller og jury.

NSF Buskerud gratulerer Frøydis med prisen!

Årets sykepleier 2016 - Gunn Hansen

Gunn Hansen er helsesøster/psyk sykepleier i Øvre Eiker. hun ble nominert til årets sykepleier av Lene Hansen som er hennes leder.

Nedenfor kan du lese begrunnelsen fra forslagsstiller og innstilling fra jury.

NSF Buskerud gratulerer Gunn med prisen!

Sykepleiernes hus i Buskerud er offisielt åpnet

Mandag 1. februar var det offisiell åpning av de nye lokalene til NSF Buskerud, som vi ønsker at skal være Sykepleiernes hus, i Sankt Olavs gate 2 i Drammen. Forbundsleder Eli Gunhild By var tilstede og klippet snor sammen med Fylkesleder, Linda Lavik.

Fylkesleder sterkt imot forslag om flere helger

Fylkesleder, Linda Lavik, er sterkt imot forslaget til arbeidstidsutvalget om hyppigere helgejobbing for sykepleiere og andre helsearbeidere. Dette vil vi kjempe imot, sier Linda Lavik.

Stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 2 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Enighet mellom staten og Unio

14 timer på overtid ble Unio enig med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte.

Drammen kommune leier ikke inn vikarer fra byråer

En undersøkelse som er gjort i kommune Norge om bruk av vikarbyrå, viser at Drammen kommune ikke leier inn vikarer fra byrå. HVT NSF Kristine K. Ask sier noe om dette i Sykepleien.

Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen - de beste sykepleierne!

Det er tredje året NSF Buskerud deler ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Prisene går til to medlemmer for deres tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleiefaget - i Florence Nightingales ånd.

NSF 100 år

Her er noen bilder fra NSF sin 100-årsfeiring 24.09.12.

Hedersnattevakten Kristin Welo - GRATULERER

Sykepleier Kristin Welo har fått herderspris for jobben hun gjør som nattevakt i Hole kommune. Kristin har vært nattevakt i 30 år på sykehjemmet i Hole. Welo er utrolig hjelpsom, tålmodig og snill i tillegg til at hun er en svært dyktig sykepleier.

Sykepleierdagen 12. mai

Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai ble markert rundt omkring på sykehus og arbeidssteder i Buskerud. Tema for dagen var Frisk innsats mot kroniske sykdommer. Om kvelden var det feiring på Union Scene i Drammen. Der holdt Bjørg Landmark foredrag om Samhandling, kompetanse og likelønn. Det var et flott foredrag! Etterpå var det innslag fra Sykehusrevyen fra Sykehuset Buskerud. Et band fra Blakstad, Cabaret for øyeblikket, opptrådte. Det ble en flott dag i samhandlingens ånd. NSF medlemmer fra Drammen kommune, Sykehuset Asker og Bærum, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Sykehuset Buskerud deltok. dette er en flott tradisjon som flere må få invitasjon til neste år.