Buskerud

Bilde fra Drammen.

Siste nyheter fra Buskerud

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Hovedtillitsvalgte i NSF Buskerud - 2020

Oppdatert oversikt over hovedtillitsvalgte i kommuner, sykehus og andre institusjoner.

Ikke misbruk sykepleierne

Mens de fleste puster lettet ut etter at den første pandemitoppen er over, opplever NSF at  sykepleiere fortsatt pålegges overtid og tøffere turnuser. Tillitsvalgte spør seg om dette er nødvending eller om det det er for å dekke over lav bemanning som var der fra før?

Gruppe for allmensykepleiere

Snart kan NSF få sin egen faggruppe for avansert kliniske allmennsykepleiere AKS. NSF Buskerud har sendt søknad til forbundsstyret om at det opprettes egen faggruppe. Det er viktig at de nye allmennsykepleierne får sin egen gruppe, slik at de kan støtte hverandre og bidra til god bruk av den viktige kompetansen.

Sykepleiere skal vinne kampen

12. mai er sykepleiernes dag og 2020 er sykepleiernes og jordmødrenes år! Les fylkesleder Linda Lavik sin hyllest til lederne våre og til alle sykepleiere i Koronatiden.

Takk til alle jordmødre

Takk til jordmødrene i koronatiden. Den 5. mai markeres jordmordagen over hele verden. I Viken jobber jordmødrene både på sykehus og i kommunene. 

Tilbudet til barn og unge i Jevnaker kommune

I dag har NSF sendt bekymringsmelding til fylkesmannen i Oslo og Viken ang tilbudet til barn og unge i Jevnaker kommune. Til tross for at det ikke er noen Korona-smitta pasienter eller ansatte i karantene, har helsesykepleiere og andre blitt omdisponert.

Ferieavvikling 2020

Det er mange som lurer på hva som skjer med ferieavvikling sommeren 2020. Vi skal her prøve å svare ut litt på noe av det dere lurer på.

Sykepleiere kan få godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Korona og KS

Det kommer mye informasjon vedrørende arbeidstid i forbindelse med korona epidemien. Informasjon som gjelder KS finner du her.

HMS og forsvarlighet i korona tiden

I KS, Spekter (sykehusene), Virke og NHO har NSF inngått avtaler både om utvidet bruk av overtid og unntak fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10. Men det kan få konsekvenser!

Korona og Spekter

Det kommer mye informasjon vedrørende arbeidstid i forbindelse med korona epidemien. Informasjon som gjelder Spekter (område 10, 11, og 13) finner du her.

Riktig bruk av smittevernsutstyr.

Bruk og gjenbruk av smittevernsutstyr.

Viktige lovbestemmelser i korona tider

Mange medlemmer er opptatt av hvilke rettigheter sykepleiere har til forsvarlige arbeidsmiljø? Hva om det ikke finnes smittevernutstyr? Hvilke lovbestemmelser gjelder?

Her finner du noen viktige bestemmelser.

Pass på helsepersonellet i Korona-tider

Det er store krav til sykepleiere og annet helsepersonell i forbindelse med Covid-19. Mange får nye oppgaver, nytt ansvar og mer overtid. Sykepleierne stiller opp, men finnes det en grense?

Unntakstilstand i NSF

Akkurat nå er hele landet i unntakstilstand for å redusere korona smitte. NSF har derfor avlyst alle møter, kurs og konferanser fram til sommeren. Hovedtariffoppgjøret er utsatt til høsten.

NSF tillitsvalgte gjør en stor innsats for å sikre helsetilbudet i en krevende tid.

Varsel om permittering?

Vi hører mye om stor arbeidsbelastning og mangel på sykepleiere og annet helsepersonell i disse koronatider. Likevel er det noen institusjoner og arbeidssteder der det arbeider sykepleiere, hvor det kan bli aktuelt med permitteringer. 

Sentrale avtaler om utvidet arbeidstid

Arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, KS, Virke og NHO har inngått sentrale avtaler med NSF (Unio) om utvidet arbeidstid.

 

Utsettelse av fylkesmøter 2020

Forbundsstyret vedtok i møte 17. mars at alle fylkesmøter utsettes til medio september 2020. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av koronautbruddet, og den utfordrende situasjonen dette medfører i helsetjenesten, for medlemmene og for befolkningen forøvrig. 

Spørsmål og svar for sykepleiere rundt koronaberedskap

I disse dager dukker det opp mange spørsmål rundt meg og mitt arbeidsforhold. NSF har laget en egen spørsmål- og svarside.

Delegater fra områder uten HTV

Det har blitt utnevnt 3 kandidater til delegater på fylkesmøtet 26. mars

Kandidater til fylkesstyre NSF Viken 2020-2023 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fristen for å melde inn kandidater gikk ut 25.2. Det har kommet inn mange gode forslag.

 

Resultat av elektronisk valg av delegater til fylkesmøte

Det elektroniske valget på delegater som skal representere ikke-yrkesaktive medlemmer fra Buskerud på fylkesmøtet til NSF Viken 26. mars er avsluttet. Valgresultatet presenteres her.

Buskerud-kontoret legges ned

Fra 1. april går NSF Buskerud over i NSF Viken. Vi får nytt fylkeskontor i Sykepleiernes hus, Tollbugata 22 i Oslo. Det blir ikke satellittkontor i Drammen.

Elektronisk valg av delegater til fylkesmøtet på vegne av ikke-yrkesaktive medlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkeskontoret sender ut elektronisk valg i forbindelse med valg av delegater til fylkesmøtet 26. mars som skal representere ikke-yrkesaktive medlemmer i Buskerud, og som vil ha stemmerett i møtet. Valget blir sendt ut 6. februar til alle som har oppgitt e-post adresse i medlemssystemet, og avsluttes 20. februar kl. 18.

Tillitsvalgtsamlinger på fylkeskontoret

Onsdag 5. februar var mange tillitsvalgte tilstede på fylkeskontoret i Buskerud

HTV konferanse 3. februar 2020

NSF Buskerud arrangerte konferanse for hovedtillitsvalgte i KS området 3. februar på Flå.

Flotte nye tillitsvalgte på basiskurs 21-24 januar.

Nye tillitsvalgte fra region Sør og Øst deltok på basiskurs i Kongsberg.

Arbeidstidskurs for ledere 22.1.20

Fylkeskontoret i Buskerud arrangerte 22. januar arbeidstidskurs for ledere. 25 ledere/turnusansvarlige fra hele Buskerud var tilstede.

Delegater fra HTV-områdene til fylkesmøtet 26.3

Alle HTV-områder i Buskerud har anledning til å sende delegater til fylkesmøtet for NSF Viken 26. mars på Thon hotel Arena i Lillestrøm. Hovedtillitsvalgte vil gjennomføre valg på delegater i sine respektive områder.

Delegater til fylkesmøtet 26.4

Alle ikke-yrkesaktive medlemmer  som er registrert som pensjonist, uføretrygdet eller ute av lønnet arbeid og som vil være med å velge nytt fylkesstyre i NSF Viken, oppfordres til å stille som delegat til fylkesmøtet.

Julehilsen og siste nytt om NSF Viken

Forbundsstyret har vedtatt av NSF Vikens fylkeskontor skal være i Oslo. Nå søker vi etter gode kandidater både til politiske verv, delegater til fylkesmøtet og søkere til nyopprettet stilling som administrativ leder i NSF Viken.

Oversikt over heltid og deltid i Buskerud 2019

Her finner du oversikt over heltid og deltid blant sykepleiere som jobber i turnus i Buskerud. 

NSF Viken nominasjonskomite

Her kan du se hvem som er med i nominasjonskomiteen for nytt fylkesstyre i  NSF Viken

Førjulstreff 5. desember.

Torsdag 5. desember arrangerte Buskerud fylkeskontor førjulstreff for pensjonist medlemmer.

Vil du være en del av NSF Vikens fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vikens fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Nominasjonskomite til valg av nytt fylkesstyre NSF Viken

26. mars 2020 skal det avholdes fylkesmøte i NSF Viken. Det skal da velges nytt fylkesstyre. Representantene fra NSF Buskerud til nominasjonskomiteen ble valgt på oppdateringskonferansen.

Oppdateringskonferanse 2019

28.-30.11 ble det avholdt oppdateringskonferanse for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i Buskerud på Storefjell. Det var ca 80 tillitsvalgte som var tilstede. 

NSF Buskerud går inn i Viken

Landsmøte har bestemt at NSF Buskerud, Østfold og Akershus går inn i NSF Viken fra 1. april 2020. Fylkesleder Linda Lavik forsikrer at tillitsvalgte, medlemmer og lokale faggrupper skal få god service fortsatt.

Uenighet om organisering i NSF

Neste uke er det landsmøte i NSF og forbundsstyret foreslår at NSF Buskerud  inngår i NSF Viken fra 1. april 2020. Landsmøtedelegasjonen fra Buskerud er ikke enig med forbundsstyret.

Utlysninger av heltidsstillinger i Vestre Viken

Vestre Viken er opptatt av å skape heltidskultur. Ett av de vedtatt tiltakene i dette arbeidet, er at ledige stillinger som hovedregel lyses ut i 100 %

Basiskurs region KS Sør-Øst 22-25. oktober.

22-25. oktober møtte flotte nye tillitsvalgte opp til basiskurs i Tønsberg.

Nytt sykehus Vestre Viken HF

Mandag 14.10.19 startet gravingen på ny sykehustomt. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus stod for det første gravetaket. 

Lokal fagpolitisk/hovedtillitsvalgt konferanse 7.-9. oktober

Lokal fagpolitisk/hovedtillitsvalgt konferanse gikk av stabelen den 7.-9. oktober i Larvik. Fokus var på landsmøtesaker, som blant annet arbeidstid og OU-prosessen.

Sykepleiermangel og bruk av assistenter i kommunene i Buskerud

NSF Buskerud har kartlagt forskjell mellom planlagt og faktisk bemanning i 18 av 21 kommuner i Buskerud. Tusen takk til alle som har bidratt og hjulpet oss i denne omfattende kartleggingen.

Tom Frost 40 år

Nestleder i fylkesstyret og foretakstillitsvalgt i Vestre Viken HF, fyller 40 år i dag.

NSF Buskerud er klare for landsmøte

I november er det landsmøte i NSF og der er det viktige saker som skal besluttes. Vi skal velge nytt forbundsstyre og vi skal bestemme NSF sin retning for de neste fire årene. Fylkesstyret har foreslått Liv Heidi Brattås Remo som kandidat til forbundsleder og nestleder.

NSF Sigdal inviterte lokalpolitikerne til debattmøte.

NSF Sigdal inviterte lokalpolitikerne og fylkesleder Linda Lavik til sitt medlemsmøte mandag 02.09.

Minneord til Marit Hellesvik

Det var med stor sorg vi mottok den triste beskjeden om at Marit døde 2. september. Marit har vært aktiv i Norsk Sykepleierforbund i mange år. Hun har betydd mye for
sykepleietjenesten i Buskerud. Vi kommer til å savne Marit.

Helsepolitisk debattmøte 26. august.

Toppolitikere fra Nye Drammen stilte opp på helsepolitisk debatt, som var arrangert av NSF Buskerud og FFO.

Lindrende avdeling ved Drammen helsehus

Norsk Sykepleierforbund Buskerud v/ fylkesleder Linda Lavik ønsker å komme med noen synspunkter i debatten rundt lindrende avdeling på Drammen helsehus

Avansert klinisk sykepleie.

Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere.

Miniforhandlingskurs i Buskerud

Onsdag 5.6. arrangerte fylkeskontoret miniforhandlingskurs for lokale forhandlingsutvalg i kommunene i Norsk Sykepleierforbund Buskerud.

Tillitsvalgtkonferanse 28.5.19

Tirsdag 28.5 arrangerte NSF Buskerud tillitsvalgtkonferanse i Drammen. Nesten 70 tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte fra Buskerud deltok.

Pensjonistlønn i Spekter fra 1. mai 2019

Fra 1. mai 2019 er det mulig for pensjonister å jobbe for pensjonistlønn også i Spekter.

Årets sykepleieleder

Kristina Vejlgaard som er konstituert virksomhetsleder for kontor for tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune, ble tildelt prisen for årets sykepleieleder 2019 i Buskerud.

Vi gratulerer så mye.

Årets sykepleier

Liv Guri Skogvold som er stomisykepleier ved kirurgisk avdeling på Ringerike sykehus, ble årets sykepleier 2019 i Buskerud.

Vi gratulerer så mye.

 

Faggrupper på stand 9. mai

8 flotte faggrupper stilte med stand på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen 9 mai.

Jordmordagen 5. mai

Fylkesleder Linda Lavik og leder av faggruppa for jordmødre, Janne Iversen, har skrevet innlegg i forbindelse med jordmordagen 5. mai.

Gratulerer med dagen til alle jordmødre!

Feiring av den internasjonale sykepleierdagen i Numedal

Mandag 29. april feiret NSF Buskerud den internasjonale sykepleierdagen for medlemmer i Numedal og Kongsberg. Det var 30 medlemmer som møtte opp.

Sykepleiermangel må løses

Fylkesleder Linda Lavik har innlegg i Laagendalsposten om sykepleiermangelen i Buskerud.

Lokalt fagforum i Buskerud

Det lokale fagforum i Buskerud avholdt møte på fylkeskontoret 2.4.19.

Gjennomslag for økt lønn i Kongsberg kommune

Norsk Sykepleierforbund i Kongsberg kommune ved hovedtillitsvalgt, Heidi Hvaal, har i lang tid argumentert for å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunen. Politikerne har innvilget 3,5 millioner til formålet. 

Fylkesmøtet i Buskerud 2019

Torsdag 14. mars 2019 gjennomførte NSF Buskerud sitt fylkesmøte i Drammen med 67 delegater og totalt 80 personer tilstede.

Sykepleierne betaler sitt eget julebord

Sykepleiere på landets sykehus må selv punge ut for julebord og sommerfest. Samtidig bruker stortingspartiene millioner av skattekroner på fester, sosiale arrangementer og hyggetur til utlandet.

Derfor streiker vi

25. oktober gikk 55 sykepleiere i NHO Service og Handel ut i streik. Det er ikke med lett hjerte at Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut sykepleiere i streik.

Fylkesleder Linda Lavik har skrevet innlegg.

Medlemsmøte i Hol kommune

HTV Heidi Haugo arrangerte onsdag 17.10 medlemsmøte på Geilo for sykepleiere i Hol kommune. I tillegg hadde hun invitert ordfører og ledelsen i kommunen. Det møtte opp over 20 sykepleiere og ordfører.

Lokal Fagpolitisk konferanse 2018

11. oktober 2018 arrangerte NSF Buskerud Fagpolitisk konferanse for alle hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og fylkesstyret.

Sykepleiere erstattes av ufaglærte

NSF Buskerud har for fjerde året på rad kartlagt planlagt og faktisk bemanning i pleie og omsorg i flere kommuner i Buskerud. Også i år viser tallene at ledige sykepleiervakter i stor grad erstattes av ufaglærte.

Gratulerer med dagen!

12 mai er den internasjonale sykepleierdagen! "Det er uforståelig at ikke kommunene kjemper for å være en mer attraktiv arbeidsplass for sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsesøstre" skriver Linda Lavik.

Gratulerer til årets sykepleier og leder 2018

Sykepleierprisene til årets sykepleier og leder i Buskerud 2018 ble delt ut på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene 8. mai.

Gratulerer med jordmordagen!

Norge mangler jordmødre! Les fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg i Buskeruds lokale aviser i anledning jordmordagen 5 mai.

 

Gratulerer med 1.mai!

Fylkesleder Linda Lavik mener at økt lønn og gode arbeidsvilkår er et viktig virkemiddel for å løse sykepleiermangelen. Les hennes innlegg som er publisert i flere lokale aviser i Buskerud denne uken.

 

Lederkonferanse på Kongsberg 11. april 2018

11. april 2018 gjennomførte NSF lederkonferanse for omlag 80 sykepleieledere fra Buskerud Vestfold og Telemark. Overskriften for konferansen var "Myndighet til å lede! Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjenester av høy kvalitet." Alle presentasjoner fra konferansen ligger ved artikkelen.

Vi trenger et løft

Norge har en sykepleiermangel som gir konsekvenser! Det skriver Linda Lavik i et innlegg som er publisert i flere av Buskeruds lokale aviser sist uke.

 

Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer

I 2017 bisto Yrkesskadegruppa i NSF i 203 yrkesskadesaker og sørget for i alt 18.187.699 kr i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

 

Bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken

NSF og FO er bekymret for nedleggelse av Bragernesklinikken. Her er brevet som er sendt til stortingspolitikerne i Buskerud fra NSF og FO om saken.

Presentasjon fra fagkafè 23 januar

Gry Bruland Vråle holdt en flott forelesning om etisk refleksjonsveiledning 23 januar. Presentasjonen hun brukte er tilgjengelig her .

 

GOD VAKT

12 oktober gjennomførte vi konferansen GOD VAKT! 80 ledere, tillitsvalgte og verneombud var samlet for å lære mer om  sammenhengen mellom arbeidstidsordninger, pasientsikkerhet og ansattes helse.

Èn av 5 sykepleiere blir ikke erstattet ved fravær

Norsk Sykepleierforbund i Buskerud har gjort en kartlegging av bemanningen i eldreomsorgen i kommunene Drammen, Hole, Kongsberg, Hurum, Lier og Krødsherad. Det viser seg at i snitt blir 22% av de planlagte sykepleiervaktene ikke erstattet med samme kompetanse ved fravær. Fylkesleder Linda Lavik er bekymret for tilbudet til pasienter og brukere i pleie og omsorgstjenesten i Buskerud og vil følge med på fagdekningen.

Slår alarm om for få helsesøstre i Drammen

Det har siste ukene vært flere oppslag i media om mangel på helsesøstre i skolehelsetjenesten i Drammen kommune. Oppmerksomheten kom som følge av en bekymringsmelding som ble sendt til fylkesmannen i Buskerud fra fylkesleder Linda Lavik og tillitsvalgte for helsesøstrene.

Vil sykepleierne være der i fremtiden?

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen har Fylkesleder Linda Lavik skrevet et innlegg som er publisert i flere av Buskerud sine aviser. Les hva Lavik skriver her: 

Årets sykepleier og sykepleieleder 2017!

Årets sykepleier og sykepleieleder i Buskerud fikk utdelt priser under feiringen av den internasjonale sykepleierdagen på Union Scene i går! Gratulerer til årets sykepleier, Jordmor Trude Røland fra Drammen sykehus, og årets sykepleierleder Inger Johanne Grønvold, leder ved anestesiavdelingen på Ringerike sykehus! Les juryens begrunnelsene her:

 

 

Sykepleiermangel i Kongsberg Kommune

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt i Kongsberg Kommune Heidi Smestad skriver i dagens utgave av Laagendalsposten om mangel på sykepleiere i kommunen. Her kan du lese hva de skriver.

Årets sykepleier i geriatri og demens

Den prestisjefylte prisen årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens gikk i år til Ingebjørg Grimnes fra Kongsberg i Buskerud. Prisen ble delt ut av leder i faggruppen, Tor Engevik, og nestleder i lokalgruppen, Heidi Kleven den 16.11.2016 i rådhuset i Kongsberg. 

Fortsatt stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 3 ledige sykepleiervakter erstattes med assistent/ufaglært
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Sykepleiermangel i kommunene

Norsk Sykepleierforbund Buskerud gjorde en undersøkelse i Buskeruds kommuner våren 2016. Ledere og tillitsvalgte kartla forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingen viser at kommunene i Buskerud fortsatt har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten.

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/en-alvorlig-utvikling-1.767494

Årets sykepleieleder 2016 - Frøydis Høyem

Frøydis er avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd. Øren, og har blitt foreslått til årets pris av Anne Mette Skoglund sammen med flere i personalgruppa.

Nedenfor kan du lese begrunnelse fra forslagsstiller og jury.

NSF Buskerud gratulerer Frøydis med prisen!

Årets sykepleier 2016 - Gunn Hansen

Gunn Hansen er helsesøster/psyk sykepleier i Øvre Eiker. hun ble nominert til årets sykepleier av Lene Hansen som er hennes leder.

Nedenfor kan du lese begrunnelsen fra forslagsstiller og innstilling fra jury.

NSF Buskerud gratulerer Gunn med prisen!

Sykepleiernes hus i Buskerud er offisielt åpnet

Mandag 1. februar var det offisiell åpning av de nye lokalene til NSF Buskerud, som vi ønsker at skal være Sykepleiernes hus, i Sankt Olavs gate 2 i Drammen. Forbundsleder Eli Gunhild By var tilstede og klippet snor sammen med Fylkesleder, Linda Lavik.

Fylkesleder sterkt imot forslag om flere helger

Fylkesleder, Linda Lavik, er sterkt imot forslaget til arbeidstidsutvalget om hyppigere helgejobbing for sykepleiere og andre helsearbeidere. Dette vil vi kjempe imot, sier Linda Lavik.

Stor sykepleiermangel i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste

  • 1 av 4 sykepleiervakter i Buskeruds pleie- og omsorgstjeneste er ledig
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med sykepleiere
  • 2 av 5 ledige sykepleiervakter erstattes med lavere kompetanse
  • 1 av 4 ledige sykepleiervakter erstattes med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet

Drammen kommune leier ikke inn vikarer fra byråer

En undersøkelse som er gjort i kommune Norge om bruk av vikarbyrå, viser at Drammen kommune ikke leier inn vikarer fra byrå. HVT NSF Kristine K. Ask sier noe om dette i Sykepleien.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Tilbake til vanlige egenmeldingsregler

Med bakgrunn i den nå endrede smittesituasjon i samfunnet, så trekkes den utvidede retten til bruk av egenmelding tilbake til vanlige egenmeldingsregler.

Ny leder i NSF Viken

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesstyre i NSF Viken

Her er endelig innstilling fra nominasjonskomiteen

Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen - de beste sykepleierne!

Det er tredje året NSF Buskerud deler ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Prisene går til to medlemmer for deres tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleiefaget - i Florence Nightingales ånd.