Buskerud

Bilde fra Drammen.

Siste nyheter fra Buskerud

Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Valg av fylkesnestledere NSF Viken klart

Det er gjennomført valg av nestledere i NSF Viken for perioden 2020-2023.

 

 

Dette er NSF Vikens fylkesstyre

Det er valgt fylkesstyre for NSF Viken for perioden 2020-2023.

Saken er oppdatert med endelig resultat.

Hovedtillitsvalgte i NSF Buskerud - 2020

Oppdatert oversikt over hovedtillitsvalgte i kommuner, sykehus og andre institusjoner.

NSF-kontoret flytter til Oslo

NSF-Buskerud sitt kontor i Sankt Olavsgate i Drammen, flytter nå til Sykepleiernes Hus i Oslo. Det er litt vemodig at Buskerud-avdelingen legges ned, sier fylkesleder Linda Lavik. Buskerud krets ble stiftet 10. april 1946.

Heltidskultur i Kongsberg kommune

Hovedtillitsvalgt i Kongsberg kommune, Heidi Smestad Hvaal, har gjort seg noen tanker rundt heltidskultur. Selv i 2020 er det ingen selvfølge med full stilling for sykepleiere.

Fylkesmøte NSF Viken 16. september

Denne siden vil oppdateres under fylkesmøtet så snart resultater foreligger.

Gratis medlemskap for bachelorstudenter

NSF FGD (faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens) tilbyr GRATIS medlemskap for bachelorstudenter under hele studiet og ut det året man uteksamineres. 

Er applaus alt vi får?

Det er snart lønnsforhandlinger for sykepleiere og jordmødre i kommuner og sykehus. Hvilke konsekvenser kan det få dersom det ikke gis lønnsvekst til de som har stått i front i koronapandemien?

Viktig informasjon om elektronisk fylkesmøte i NSF Viken

I mars skulle NSF Viken avholdt fylkesmøte med valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre- og vara fylkesstyremedlemmer. Dette møtet ble avlyst, og det er berammet et elektronisk fylkesmøte 16. september. Delegatene til fylkesmøtet ble valgt til det opprinnelige møtet i mars.