Buskerud

Bilde fra Drammen.

Siste nyheter fra Buskerud

Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Valg av fylkesnestledere NSF Viken klart

Det er gjennomført valg av nestledere i NSF Viken for perioden 2020-2023.

 

 

Dette er NSF Vikens fylkesstyre

Det er valgt fylkesstyre for NSF Viken for perioden 2020-2023.

Saken er oppdatert med endelig resultat.

Hovedtillitsvalgte i NSF Buskerud - 2020

Oppdatert oversikt over hovedtillitsvalgte i kommuner, sykehus og andre institusjoner.

NSF-kontoret flytter til Oslo

NSF-Buskerud sitt kontor i Sankt Olavsgate i Drammen, flytter nå til Sykepleiernes Hus i Oslo. Det er litt vemodig at Buskerud-avdelingen legges ned, sier fylkesleder Linda Lavik. Buskerud krets ble stiftet 10. april 1946.

Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesstyre i NSF Viken

Her er endelig innstilling fra nominasjonskomiteen.

Saken er oppdatert: nå også med begrunnelse.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Ny leder i NSF Viken

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Sykepleiere kan få godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Pensjonistlønn i Spekter fra 1. mai 2019

Fra 1. mai 2019 er det mulig for pensjonister å jobbe for pensjonistlønn også i Spekter.