Lønn

Sentrale bestemmelser i forhold til lønn

Lurer du på lønnsnivå i ulike områder som sykehus (Spekter), kommuner (KS) osv, så følg denne linken og velg aktuelt område: https://www.nsf.no/lonn .

LØNNSSTATISTIKK Buskerud pr. april 2017

Vedlagt ligger en oversikt over lønnsnivået i Buskerud inkludert Vestre Viken pr. april 2017. Det er noen mangler, da vi ikke har fått inn data fra alle arbeidssteder.

Lier kommune lønner best

Lier kommune tilbyr nyansatte sykepleiere, helsesøstre og spesialsykepleiere 40 000 kr i rekrutteringstillegg. Dette er det beste rekrutteringstillegget i Buskerud ut i fra de opplysningene NSF Buskerud er kjent med. Husk å stille lønnskrav ved nyansettelse!!

Overenskomst B-del Vestre Viken

I Vestre Viken forhandles det med jevne mellomrom avtaler lokalt som kalles B-dels forhandlinger. Her er den nyeste avtalen som gjelder i perioden 01.05.2016-30.04.2018. Klikk på saken, og se vedlegg på høyre side.

Er lønn viktig for deg?

Har du meninger om hva Norsk Sykepleierforbund bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016?

Foran hvert hovedoppgjør arrangerer NSF regionsvise tariffkonferanser.