NSF i media

Helsefremmende arbeidsplasser i denne krevende tiden

Fylkesleder Linda Lavik har skrevet ett innlegg med gode råd for å ivareta helsepersonell i denne krevende perioden vi er inne i nå.

Heltid er en forutsetning for likestilling

Fylkesleder Linda Lavik har innlegg i medier i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8.mars.

 

Turnusarbeid påvirker oss psykisk, fysisk og sosialt

Heidi Haugen og Anne Grete Bjaaland HTV Ringerike og Bærum sykehus og medlemmer av NSF Buskerud Fylkesstyre har skrevet innlegg om turnusarbeid

Kommentar til Hans Kristian Sveaas

Fylkesleder Linda Lavik svarer ut innlegget til Hans Kristian Sveeas i Drammens Tidende som omhandler fastlegeordningen og andre viktige helsetjenester

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/helse/fastlegeordningen-og-andre-viktige-helsetjenester/o/5-57-960203

Bruk av innleide vikarer i norske sykehus

Hovedtillitsvalgt ved Ringerike sykehus og fylkesstyremedlem i NSF Buskerud, Heidi Neverdal Haugen skriver om bruk av innleide vikarer i norske sykehus.

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/helse/innkjop-av-vikartjenester-i-norske-sykehus/o/5-57-825881

Unge sykepleiere sliter med å jobbe full stilling.

DT skriver om unge sykepleiere som ikke klarer eller ønsker å jobbe full stilling på grunn turnusarbeid og høy arbeidsbelastning.

https://www.dt.no/drammen/helse/arbeidsliv/mange-unge-sykepleiere-jobber-deltid-det-er-tungt-a-jobbe-i-den-turnusen-vi-har/s/5-57-799889#am-commentArea

Vi vil ha likelønn!

18 oktober markeres Equal pay day. Dagen markerer at kvinner fra denne dagen jobber "gratis ut året " hvis man sammenligner lønn med mannlige arbeidstakere med like lang utdanning. Les fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg i lokale aviser denne dagen

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/arbeidsliv/vi-vil-ha-likelonn/o/5-57-747068

Førsteklassinger får ikke det tilbudet de har krav på

Linda Lavik og Helsesøstrene er igjen ute med sin bekymring for skolehelsetjenesten i Drammen Kommune. Denne gangen er det førsteklassesamtalene som ikke blir gjennomført på tross av sterk anbefaling fra helsedirektoratet. Saken er omtalt i DT og Dagsavisen fremtiden.

https://www.dt.no/nyheter/drammen/helse/forsteklassinger-far-ikke-helsesostertilbudet-de-har-krav-pa/s/5-57-747335

Om helsesøstermangelen i Drammens Tidende.

Marianne Viskum er tillitsvalgt for helsesøstrene i Drammen kommune. Hun har vært med å sette søkelys på helsesøstermangelen i Drammen kommune.  I dag er Marianne intervjuet i Drammens Tidene. https://www.dt.no/nyhet/drammen/helse/vi-ma-vare-der-nar-de-trenger-oss/s/5-57-649243