NSF i media

Drammen kommune leier ikke inn vikarer fra byråer

En undersøkelse som er gjort i kommune Norge om bruk av vikarbyrå, viser at Drammen kommune ikke leier inn vikarer fra byrå. HVT NSF Kristine K. Ask sier noe om dette i Sykepleien.

Kommentar til Hans Kristian Sveaas

Fylkesleder Linda Lavik svarer ut innlegget til Hans Kristian Sveeas i Drammens Tidende som omhandler fastlegeordningen og andre viktige helsetjenester

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/helse/fastlegeordningen-og-andre-viktige-helsetjenester/o/5-57-960203

Bruk av innnleide vikarer i norske sykehus

Hovedtillitsvalgt ved Ringerike sykehus og fylkesstyremedlem i NSF Buskerud, Heidi Neverdal Haugen skriver om bruk av innleide vikarer i norske sykehus.

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/helse/innkjop-av-vikartjenester-i-norske-sykehus/o/5-57-825881

Unge sykepleiere sliter med å jobbe full stilling.

DT skriver om unge sykepleiere som ikke klarer eller ønsker å jobbe full stilling på grunn turnusarbeid og høy arbeidsbelastning.

https://www.dt.no/drammen/helse/arbeidsliv/mange-unge-sykepleiere-jobber-deltid-det-er-tungt-a-jobbe-i-den-turnusen-vi-har/s/5-57-799889#am-commentArea

Vi vil ha likelønn!

18 oktober markeres Equal pay day. Dagen markerer at kvinner fra denne dagen jobber "gratis ut året " hvis man sammenligner lønn med mannlige arbeidstakere med like lang utdanning. Les fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg i lokale aviser denne dagen

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/arbeidsliv/vi-vil-ha-likelonn/o/5-57-747068

Førsteklassinger får ikke det tilbudet de har krav på

Linda Lavik og Helsesøstrene er igjen ute med sin bekymring for skolehelsetjenesten i Drammen Kommune. Denne gangen er det førsteklassesamtalene som ikke blir gjennomført på tross av sterk anbefaling fra helsedirektoratet. Saken er omtalt i DT og Dagsavisen fremtiden.

https://www.dt.no/nyheter/drammen/helse/forsteklassinger-far-ikke-helsesostertilbudet-de-har-krav-pa/s/5-57-747335

Om helsesøstermangelen i Drammens Tidende.

Marianne Viskum er tillitsvalgt for helsesøstrene i Drammen kommune. Hun har vært med å sette søkelys på helsesøstermangelen i Drammen kommune.  I dag er Marianne intervjuet i Drammens Tidene. https://www.dt.no/nyhet/drammen/helse/vi-ma-vare-der-nar-de-trenger-oss/s/5-57-649243

Sykepleierne betaler sitt eget julebord

Sykepleiere på landets sykehus må selv punge ut for julebord og sommerfest. Samtidig bruker stortingspartiene millioner av skattekroner på fester, sosiale arrangementer og hyggetur til utlandet.

Derfor streiker vi

25. oktober gikk 55 sykepleiere i NHO Service og Handel ut i streik. Det er ikke med lett hjerte at Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut sykepleiere i streik.

Fylkesleder Linda Lavik har skrevet innlegg.

Vi trenger et løft

Norge har en sykepleiermangel som gir konsekvenser! Det skriver Linda Lavik i et innlegg som er publisert i flere av Buskeruds lokale aviser sist uke.

 

NSF er bekymret for sykepleierbemanningen i sommer

Fylkesleder Linda Lavik forteller til NRK at det er vanskeligere å skaffe vikarer fra Sverige og Danmark i år enn det har vært tidligere. Hun er bekymret for tilbudet til pasientene i sykehjem og hjemmesykepleien løpet av sommeren.

Slår alarm om for få helsesøstre i Drammen

Det har siste ukene vært flere oppslag i media om mangel på helsesøstre i skolehelsetjenesten i Drammen kommune. Oppmerksomheten kom som følge av en bekymringsmelding som ble sendt til fylkesmannen i Buskerud fra fylkesleder Linda Lavik og tillitsvalgte for helsesøstrene.

Vil sykepleierne være der i fremtiden?

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen har Fylkesleder Linda Lavik skrevet et innlegg som er publisert i flere av Buskerud sine aviser. Les hva Lavik skriver her: 

Gratulerer med jordmordagen 5 mai!

I dag feires den internasjonale jordmordagen! Flere av Buskerud sine aviser har i dag publisert Fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg om at Buskerud trenger flere jordmødre. Les hennes innlegg her:

Sykepleiermangel i Kongsberg Kommune

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt i Kongsberg Kommune Heidi Smestad skriver i dagens utgave av Laagendalsposten om mangel på sykepleiere i kommunen. Her kan du lese hva de skriver.

Heltidskultur gir likestilling

Den 8. mars på Kvinnedagen, vil Norsk Sykepleierforbund rette oppmerksomheten mot den fortsatt rådende deltidskulturen innen helsetjenesten.

Les fylkesleder Linda Lavik sitt 8 mars-innlegg her.

Bli med å foreslå kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud 2017

Det er på tide å få inn kandidater til årets priser, så nå må dere sende inn alle gode kandidater som ikke har mottatt prisen tidligere. Klikk på saken for å lese mer.

Årets sykepeleieleder 2016 - Frøydis Høyem

Frøydis er avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd. Øren, og har blitt foreslått til årets pris av Anne Mette Skoglund sammen med flere i personalgruppa.

Nedenfor kan du lese bgrunnelse fra forslagsstiller og jury.

NSF Buskerud gratulerer Frøydis med prisen!

Årets sykepleier 2016 - Gunn Hansen

Gunn Hansen er helsesøster/psyk sykpleier i Øvre Eiker. hun ble nominert til årets sykepleier av Lene Hansen som er hennes leder.

Nedenfor kan du lese begrunnelsen fra forslagsstiller og innstilling fra jury.

NSF Buskerud gratulerer Gunn med prisen!

Bli med å foreslå kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud 2016

Det er på tide å få inn kandidater til årets priser, så nå må dere sende inn alle gode kandidater som ikke har mottatt prisen tidligere. Klikk på saken for å lese mer.

 

 

Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen - de beste sykepleierne!

Det er tredje året NSF Buskerud deler ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Prisene går til to medlemmer for deres tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleifaget - i Florence Nightingales ånd.

Send inn kandidater til årets sykepleier og årets sykepleieleder i Buskerud 2015

                     

I 2014 vant Cathrine Brock i hjemmetjenesten i Røyken prisen for årets sykepleier og Inger Johansen, avdelingsleder ved Bærum sykehus, vant prisen som årets sykepleieleder i NSF Buskerud. Det er på tide å få inn kandidater til årets priser, så nå må dere sende inn alle gode kandidater som ikke har mottatt prisen tidligere. Klikk på saken for å lese mer.