NSF i media

Helsefremmende arbeidsplasser i denne krevende tiden

Fylkesleder Linda Lavik har skrevet ett innlegg med gode råd for å ivareta helsepersonell i denne krevende perioden vi er inne i nå.

Heltid er en forutsetning for likestilling

Fylkesleder Linda Lavik har innlegg i medier i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8.mars.

 

Turnusarbeid påvirker oss psykisk, fysisk og sosialt

Heidi Haugen og Anne Grete Bjaaland HTV Ringerike og Bærum sykehus og medlemmer av NSF Buskerud Fylkesstyre har skrevet innlegg om turnusarbeid

Kommentar til Hans Kristian Sveaas

Fylkesleder Linda Lavik svarer ut innlegget til Hans Kristian Sveeas i Drammens Tidende som omhandler fastlegeordningen og andre viktige helsetjenester

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/helse/fastlegeordningen-og-andre-viktige-helsetjenester/o/5-57-960203

Bruk av innleide vikarer i norske sykehus

Hovedtillitsvalgt ved Ringerike sykehus og fylkesstyremedlem i NSF Buskerud, Heidi Neverdal Haugen skriver om bruk av innleide vikarer i norske sykehus.

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/helse/innkjop-av-vikartjenester-i-norske-sykehus/o/5-57-825881

Unge sykepleiere sliter med å jobbe full stilling.

DT skriver om unge sykepleiere som ikke klarer eller ønsker å jobbe full stilling på grunn turnusarbeid og høy arbeidsbelastning.

https://www.dt.no/drammen/helse/arbeidsliv/mange-unge-sykepleiere-jobber-deltid-det-er-tungt-a-jobbe-i-den-turnusen-vi-har/s/5-57-799889#am-commentArea

Vi vil ha likelønn!

18 oktober markeres Equal pay day. Dagen markerer at kvinner fra denne dagen jobber "gratis ut året " hvis man sammenligner lønn med mannlige arbeidstakere med like lang utdanning. Les fylkesleder Linda Lavik sitt innlegg i lokale aviser denne dagen

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/arbeidsliv/vi-vil-ha-likelonn/o/5-57-747068

Førsteklassinger får ikke det tilbudet de har krav på

Linda Lavik og Helsesøstrene er igjen ute med sin bekymring for skolehelsetjenesten i Drammen Kommune. Denne gangen er det førsteklassesamtalene som ikke blir gjennomført på tross av sterk anbefaling fra helsedirektoratet. Saken er omtalt i DT og Dagsavisen fremtiden.

https://www.dt.no/nyheter/drammen/helse/forsteklassinger-far-ikke-helsesostertilbudet-de-har-krav-pa/s/5-57-747335

Om helsesøstermangelen i Drammens Tidende.

Marianne Viskum er tillitsvalgt for helsesøstrene i Drammen kommune. Hun har vært med å sette søkelys på helsesøstermangelen i Drammen kommune.  I dag er Marianne intervjuet i Drammens Tidene. https://www.dt.no/nyhet/drammen/helse/vi-ma-vare-der-nar-de-trenger-oss/s/5-57-649243

Lindrende avdeling ved Drammen helsehus

Norsk Sykepleierforbund Buskerud v/ fylkesleder Linda Lavik ønsker å komme med noen synspunkter i debatten rundt lindrende avdeling på Drammen helsehus

Jordmordagen 5. mai

Fylkesleder Linda Lavik og leder av faggruppa for jordmødre, Janne Iversen, har skrevet innlegg i forbindelse med jordmordagen 5. mai.

Gratulerer med dagen til alle jordmødre!

Sykepleiermangel må løses

Fylkesleder Linda Lavik har innlegg i Laagendalsposten om sykepleiermangelen i Buskerud.

Sykepleierne betaler sitt eget julebord

Sykepleiere på landets sykehus må selv punge ut for julebord og sommerfest. Samtidig bruker stortingspartiene millioner av skattekroner på fester, sosiale arrangementer og hyggetur til utlandet.

Derfor streiker vi

25. oktober gikk 55 sykepleiere i NHO Service og Handel ut i streik. Det er ikke med lett hjerte at Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut sykepleiere i streik.

Fylkesleder Linda Lavik har skrevet innlegg.

Vi trenger et løft

Norge har en sykepleiermangel som gir konsekvenser! Det skriver Linda Lavik i et innlegg som er publisert i flere av Buskeruds lokale aviser sist uke.

 

Slår alarm om for få helsesøstre i Drammen

Det har siste ukene vært flere oppslag i media om mangel på helsesøstre i skolehelsetjenesten i Drammen kommune. Oppmerksomheten kom som følge av en bekymringsmelding som ble sendt til fylkesmannen i Buskerud fra fylkesleder Linda Lavik og tillitsvalgte for helsesøstrene.

Vil sykepleierne være der i fremtiden?

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen har Fylkesleder Linda Lavik skrevet et innlegg som er publisert i flere av Buskerud sine aviser. Les hva Lavik skriver her: 

Sykepleiermangel i Kongsberg Kommune

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt i Kongsberg Kommune Heidi Smestad skriver i dagens utgave av Laagendalsposten om mangel på sykepleiere i kommunen. Her kan du lese hva de skriver.

Årets sykepleieleder 2016 - Frøydis Høyem

Frøydis er avdelingsleder ved Hamborgstrøm avd. Øren, og har blitt foreslått til årets pris av Anne Mette Skoglund sammen med flere i personalgruppa.

Nedenfor kan du lese begrunnelse fra forslagsstiller og jury.

NSF Buskerud gratulerer Frøydis med prisen!

Årets sykepleier 2016 - Gunn Hansen

Gunn Hansen er helsesøster/psyk sykepleier i Øvre Eiker. hun ble nominert til årets sykepleier av Lene Hansen som er hennes leder.

Nedenfor kan du lese begrunnelsen fra forslagsstiller og innstilling fra jury.

NSF Buskerud gratulerer Gunn med prisen!

Drammen kommune leier ikke inn vikarer fra byråer

En undersøkelse som er gjort i kommune Norge om bruk av vikarbyrå, viser at Drammen kommune ikke leier inn vikarer fra byrå. HVT NSF Kristine K. Ask sier noe om dette i Sykepleien.

Nancy Dahlberg og Tonje Solstad-Nielsen - de beste sykepleierne!

Det er tredje året NSF Buskerud deler ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Prisene går til to medlemmer for deres tydelighet, for sitt mot og for sin stolthet for sykepleiefaget - i Florence Nightingales ånd.