Aktuelle saker

Hedersnåler i gull og sølv - 2009 - 2014

Hedersnål i gull tildeles medlemmer som har 30 års sammenhengende medlemskap og 20 års medlemskap for sølv.

Tvisteløsningsnemnd

Hva er tvisteløsningsnemnda?

Med den nye arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2006, ble det vedtatt å etablere en egen tvisteløsningsnemnd.

Forskjøvet arbeidstid

Fylkeskontoret får inn en del spørsmål angående forskjøvet arbeidstid.

Årets Sykepleier 2009 i Finnmark - Ingeborg Toril Eliassen

Årets sykepleier i Finnmark 2009 ble Ingeborg Toril Eliassen, fra Hammerfest.