Finnmark

Åpningstid:
08.00-15.45
(15. mai - 14. sept 08.00 - 15.00)

Epost: finnmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Sjøgata 8, Postboks 343, 9600 Hammerfest

Siste nyheter fra Finnmark

Valg av hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det skal innen 1. mars velges tillitsvalgte for perioden 2019 - 2021. Dette gjelder både hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte Finnmarkssykehuset.

 

Kristina E Nytun er valgt som Foretakstillitsvalgt for 2 nye år.

Da det bare er en kandidat til vervet som foretakstillitsvalgt avsluttes valget med oppnevning av kandidaten. Dette betyr at elektronisk valg mellom utgår mellom 12. - 19. januar.

 

Valg av foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset 2019 - 2021.

Innen 1.mars 2019 skal det velges en 100% frikjøpt foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset. Medlemmer i området kan stille til valg og foreslå kandidater. Valgperiode er 1.mars 2019 til 1. mars 2021.

Foreslå kandidater til NSF Finnmarks delegasjon til Landsmøtet 2019

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at noen foreslår ditt kandidatur innen 27. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Finnmarks delegater.

Har du forslag til kandidater til nominasjonskomité?

Det skal velges ny nominasjonskomité i Finnmark. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019. Frist for å fremme kandidater er 19. august.

Foretakstillitsvalgt valget avsluttes ved oppnevning

Da det er bare èn kandidat ved fristens utløp til vervet foretakstillitsvalgt ved Finnmarksykehuset HF, avslutter fylkesstyret i NSF Finnmark valget ved å oppnevne Kristina E. Nytun for perioden 2017–2019.

Valg av foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset

Innen 1.mars 2017 skal det gjennomføres valg av foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset. Alle medlemmer kan stille til valg, eller foreslå kandidater.

Valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret i Finnmark Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I henhold til NSFs vedtekter skal det på lokal fagpolitisk konferanse være valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret.

En glad og rørt Kirsti, Årets sykepleier i Finnmark 2015 mottok prisen i Kirkenes

Jeg trodde nesten ikke det var sant at jeg var blitt Årets sykepleier og husker lite fra samtalen, sier Kirsti, som var på ferie på Sunnmøre da fylkesstyret ringte.

Årets Sykepleier 2015 er kåret!

Fylkesstyret har den 24. august 2016 den glede av å utdele prisen for Årets sykepleier 2015 til Kirsti Håskjold Larsen fra Sør - Varanger. Utdelingen skjer i Kirkenes, av fylkesstyret i NSF Finnmark etter styremøtet.Kirsti er en fremragende ambassadør for sykepleierfaget og en samstemt fylkesstyrejury var ikke i tvil om at dette er en verdig prisvinner for 2015.

Landsmøtesakene er klare.

Forbundsstyet har nå avgjort hvilke saker som skal behandles på NSFs landsmøte 9.-13. november. Saksdokumentene er nå tilgjengelig.

Nytt fylkesstyre og landsmøtedelegater valgt i Finnmark.

Fylkesmøtet med valg 2015 ble avholdt 11. og 12. mars. Elin Mølmann Holmgren ble gjenvalgt som fylkesleder og Lill Karin Kråkøy ble gjenvalgt som nestleder for perioden 2015 - 2019.

Fylkesmøte 11.-12. mars 2015 Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen for NSF Finnmark har foretatt  innstiliing til valg av fylkesstyre 2015-2019 og valg av delegater til NSF`s Landsmøte 2015.

Innstillingen er nå offentliggjort.

Fordelsbutikken NSF

Fordelsbutikken har mange gode tilbud for deg som er interessert i gode avtaler.  Ta en titt innom og se hva vi kan by på i denne måneden.

https://webshop.nsf.no

Registreringsskjema - Tillitsvalgtordningen

Vedlagt ligger registreringsskjema for tillitsvalgtordningen, HTV legger selv inn tillitsvalgte i medlemsadministrasjon på nett. HTV kan ikke legge inn ny HTV så dette må meldes inn til oss.

NSF Finnmarks studentrepresentant 2016

Det er valgt ny studentrepresentant på Universitetet, campus Hammerfest.

NSF Finnmark har hatt fylkesmøte og valg.

Norsk Sykepleierforbund Finnmark har avholdt Fylkesmøtet og valgt ett nytt styre for perioden 2015-2019. Det var tilsammen over 60 engasjerte sykepleiere, delegater, gjester og tillitsvalgte tilstede på møtet. Det ble også valgt delegater til Landsmøtet i november 2013. Fylkesmøtet var så heldige at de hadde besøk og overrekkelse av Årets sykepleier pris i Finnmark for 2013 og 2014.

Aktivitetsplan 2014

Vedlagt følger aktivitetsplan for NSF Finnmark for 2014.

Den vil bli forløpende ajourført.

 

Årets sykepleier 2012

Norsk Sykepleierforbund Finnmark gratulere Unni Bente Elde fra Kirkenes med tittelen som Årets sykepleier 2012 i Finnmark