Finnmark

Åpningstid:
08.00-15.45
(15. mai - 14. sept. 08.00 - 15.00)

Epost: finnmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Sjøgata 8, Postboks 343, 9600 Hammerfest

Siste nyheter fra Finnmark

NSF Troms og Finnmark har valgt fylkesstyremedlemmer

De faste fylkesstyremedlemmene for perioden 2020-2023 er:

Kristina Eriksson Nytun (Finnmark)

Aud Mariana Bergman (Finnmark)

Lars-Erik Arstad (Finnmark)

Ingelinn Mosand (Finnmark)

Siv-Tone Furu (Troms)

Monica Fyhn Sørensen (Troms)

Catrine Buck Jensen (Troms)

Anna Mohn Sneve (Troms)

NSF Troms og Finnmark har valgt nye nestledere

Fylkesmøtet har i dag valgt to nye nestledere. Landsmøtet besluttet at nye Troms og Finnmark skulle velge inn en ny nestleder fra Finnmark, og en ny nestleder fra Troms. De nye nestlederne er Åshild Østlyngen (Hammerfest) og Mari Ann Benonisen (Lakselvbukt).

NSF Troms og Finnmark har valgt fylkesleder

Det er gjennomført valg av fylkesleder i NSF Troms og Finnmark for perioden 2020-2023. Nyvalgt fylkesleder er Lena Røsæg Olsen. 

Presentasjon av kandidater til valg 15. og 16. september 2020

Fylkesmøtet til Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark ble som kjent utsatt begrunnet med koronapandemien. Valget av ny fylkesleder, nestledere og nytt styre som dermed også ble utsatt, gjennomføres elektronsik 15. og 16. september. 

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Korona – spørsmål og svar til medlemmer Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I den situasjonen vi står i er det mange spørsmål og stort informasjonsbehov. Vi har samlet spørsmål og svar våre medlemmer kan ha nytte av.

Nominasjonskomitéens innstilling til valg 2020

Nominasjonskomitéens innstilling og kandidater til fylkesstyret for NSF Troms og Finnmark 2020-2023 er nå klar

Disse vil styre nye NSF Troms og Finnmark Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Den 28. februar gikk fristen ut for å fremme kandidater til vervene som fylkesleder, nestledere og fylkesstyremedlemmer i NSF Troms og Finnmark. Nominasjonskomiteen vil senest 14 dager før fylkesmøtet publisere deres innstilling.

Vil du være en del av NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.