Finnmark

Åpningstid:
08.00-15.45
(15. mai - 14. sept. 08.00 - 15.00)

Epost: finnmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Sjøgata 8, Postboks 343, 9600 Hammerfest

Siste nyheter fra Finnmark

NSF Troms og Finnmark har valgt fylkesstyremedlemmer

De faste fylkesstyremedlemmene for perioden 2020-2023 er:

Kristina Eriksson Nytun (Finnmark)

Aud Mariana Bergman (Finnmark)

Lars-Erik Arstad (Finnmark)

Ingelinn Mosand (Finnmark)

Siv-Tone Furu (Troms)

Monica Fyhn Sørensen (Troms)

Catrine Buck Jensen (Troms)

Anna Mohn Sneve (Troms)

NSF Troms og Finnmark har valgt nye nestledere

Fylkesmøtet har i dag valgt to nye nestledere. Landsmøtet besluttet at nye Troms og Finnmark skulle velge inn en ny nestleder fra Finnmark, og en ny nestleder fra Troms. De nye nestlederne er Åshild Østlyngen (Hammerfest) og Mari Ann Benonisen (Lakselvbukt).

NSF Troms og Finnmark har valgt fylkesleder

Det er gjennomført valg av fylkesleder i NSF Troms og Finnmark for perioden 2020-2023. Nyvalgt fylkesleder er Lena Røsæg Olsen. 

Presentasjon av kandidater til valg 15. og 16. september 2020

Fylkesmøtet til Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark ble som kjent utsatt begrunnet med koronapandemien. Valget av ny fylkesleder, nestledere og nytt styre som dermed også ble utsatt, gjennomføres elektronsik 15. og 16. september. 

Valg av foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset 2019 - 2021

Innen 1.mars 2019 skal det velges en 100% frikjøpt foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset. Medlemmer i området kan stille til valg og foreslå kandidater. Valgperiode er 1.mars 2019 til 1. mars 2021.

Foreslå kandidater til NSF Finnmarks delegasjon til Landsmøtet 2019

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at noen foreslår ditt kandidatur innen 27. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Finnmarks delegater.

Har du forslag til kandidater til nominasjonskomité?

Det skal velges ny nominasjonskomité i Finnmark. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019. Frist for å fremme kandidater er 19. august.

Nytt fylkesstyre og landsmøtedelegater valgt i Finnmark.

Fylkesmøtet med valg 2015 ble avholdt 11. og 12. mars. Elin Mølmann Holmgren ble gjenvalgt som fylkesleder og Lill Karin Kråkøy ble gjenvalgt som nestleder for perioden 2015 - 2019.

Forskjøvet arbeidstid

Fylkeskontoret får inn en del spørsmål fra medlemmene angående forskjøvet arbeidstid.