Finnmark

Åpningstid:
08.00-15.45
(15. mai - 14. sept 08.00 - 15.00)

Epost: finnmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Sjøgata 8, Postboks 343, 9600 Hammerfest

Siste nyheter fra Finnmark

Valg av foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset 2019 - 2021.

Innen 1.mars 2019 skal det velges en 100% frikjøpt foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset. Medlemmer i området kan stille til valg og foreslå kandidater. Valgperiode er 1.mars 2019 til 1. mars 2021

Foreslå kandidater til NSF Finnmarks delegasjon til Landsmøtet 2019

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at du eller noen andre foreslår ditt kandidatur innen 27. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Finnmarks delegater.

Har du forslag til kandidater til nominasjonskomité?

Det skal velges ny nominasjonskomité i Finnmark. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019. Frist for å fremme kandidater er 19. august.

Foretakstillitsvalgt valget avsluttes ved oppnevning

Da det er bare èn kandidat ved fristens utløp til vervet foretakstillitsvalgt ved Finnmarksykehuset HF, avslutter fylkesstyret i NSF Finnmark valget ved å oppnevne Kristina E. Nytun for perioden 2017–2019.

Valg av foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset

Innen 1.mars 2017 skal det gjennomføres valg av foretakstillitsvalgt for Finnmarkssykehuset. Alle medlemmer kan stille til valg, eller foreslå kandidater.

Valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret i Finnmark Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I henhold til NSFs vedtekter skal det på lokal fagpolitisk konferanse være valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret.

En glad og rørt Kirsti, Årets sykepleier i Finnmark 2015 mottok prisen i Kirkenes

Jeg trodde nesten ikke det var sant at jeg var blitt Årets sykepleier og husker lite fra samtalen, sier Kirsti, som var på ferie på Sunnmøre da fylkesstyret ringte.

Årets Sykepleier 2015 er kåret!

Fylkesstyret har den 24. august 2016 den glede av å utdele prisen for Årets sykepleier 2015 til Kirsti Håskjold Larsen fra Sør - Varanger. Utdelingen skjer i Kirkenes, av fylkesstyret i NSF Finnmark etter styremøtet.Kirsti er en fremragende ambassadør for sykepleierfaget og en samstemt fylkesstyrejury var ikke i tvil om at dette er en verdig prisvinner for 2015.

Har du forslag på Årets sykepleier 2016?

Send inn ditt forslag da vel!

Landsmøtesakene er klare.

Forbundsstyet har nå avgjort hvilke saker som skal behandles på NSFs landsmøte 9.-13. november. Saksdokumentene er nå tilgjengelig.

Nytt fylkesstyre og landsmøtedelegater valgt i Finnmark.

Fylkesmøtet med valg 2015 ble avholdt 11. og 12. mars. Elin Mølmann Holmgren ble gjenvalgt som fylkesleder og Lill Karin Kråkøy ble gjenvalgt som nestleder for perioden 2015 - 2019.

Fylkesmøte 11.-12. mars 2015 Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen for NSF Finnmark har foretatt  innstiliing til valg av fylkesstyre 2015-2019 og valg av delegater til NSF`s Landsmøte 2015.

Innstillingen er nå offentliggjort.

Kandidater til valgene på Fylkesmøtet 11. -12. mars 2015

NSF Finnmark arrangerer Fylkesmøtet 11.-12. mars 2015 på Scandic Hotel Hammerfest med valg av nytt fylkesstyret, nestleder, fylkesleder og delegater til landsmøtet.

Aktivitetsplan 2015 Finnmark

Vedlagt følger aktivtetsplan 2015 for NSF Finnmark.

Den vil bli forløpende ajourført.

Valg av NSF Finnmark`s foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset HF 2015 - 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Da er det tid å gjennomføre valg av foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset HF. 
Ved fristens utløp er det kommet forslag på to kandidater.

Valg av fylkesstyre og delegater til NSF`s Landsmøte 2015 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nå nærmer tida seg for valg av fylkesstyre og delegater til NSFs Landsmøte. 

Valget finner sted på fylkesmøte 12.mars 2015.

 

Fordelsbutikken NSF

Fordelsbutikken har mange gode tilbud for deg som er interessert i gode avtaler.  Ta en titt innom og se hva vi kan by på i denne måneden.

https://webshop.nsf.no

Hedersnåler i gull og sølv - 2009 - 2014

Hedersnål i gull tildeles medlemmer som har 30 års sammenhengende medlemskap og 20 års medlemskap for sølv.

Fagkursmidler for tillitsvalgte

Tillitsvalgte i NSF har anledning til å søke sitt fylkeskontor om økonomisk støtte for å delta på fagkurs.

NSF Finnmark og Hammerfest kommune arrangerer Grunnkurs i turnusplanlegging

Foreleser er Svein Arne Thrana  - ledende i turnusplanlegging i Norge og spesialist på lov- og avtaleverk.

Fylkesleder og fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Finnmark gratulerer alle fylkets og landets kvinner med dagen i dag 8. mars.

Utfordringene for å nå full likestilling mellom kjønnene er like reell å ha fokus på i dag som for 100 år siden. Kvinner med jobb innen helse utsettes for verdsettingsdiskriminering. Dette utrykket er ikke bare knyttet til lønn, verdsettingsdiskriminering er også ett uttrykk som dekker forskjeller i verdsetting mellom kvinner og menn i arbeidslivet som kommer til uttrykk på forskjellige måter.

Lønn i Himmelen er ikke nok! av Evy C. Adamsen, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Helse Finnmark

Vi skriver 8.mars 2012. 8.Mars –den store kvinnedagen -   Dagen for paroler og appeller- dagen for store ord om likestilling mellom kjønnene.

Årets sykepleier 2011

Vi gratulerer Solbjørg Valio!