Finnmark

Åpningstid:
08.00-15.45
(15. mai - 14. sept. 08.00 - 15.00)

Epost: finnmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Sjøgata 8, Postboks 343, 9600 Hammerfest

Siste nyheter fra Finnmark

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Still til valg i nominasjonskomite for valg 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, 2 nestleder (en for Troms og en for Finnmark) og 8 medlemmer (4 medlemmer fra 4 Finnmark) til fylkesstyret i Troms og Finnmark. Vi er derfor avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere foreslåtte kandidater. Kan denne viktige rollen være noe for deg  - meld deg til tjeneste, eller motiver en av dine dyktige kollegaer til å gjøre det!

Presentasjon av NSF Finnmarks landsmøtedelegasjon!

Den 28. mars valgte fylkesmøtet hvilke 5 medlemmer som skal utgjøre NSF Finnmarks delegasjon til landsmøtet 2019. Vi gratulerer de valgte delegatene, og ønsker lykke til med det viktige arbeidet!

Nominasjonskomiteen i Finnmark har gitt sin innstilling til landsmøtedelegater. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

På fylkesmøtet skal det velges delegater til landsmøtet i november 2019. Fylkesmøtet arrangeres 27. og 28. mars 2019 og her kan du lese nominasjonskomiteens innstilling.

Valgresultatet i NSF Klinikk Hammerfest er nå klart. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Rita Fagertun er fra 1. mars 2019 - 1.mars 2021 valgt som hovedtillitsvalgt i Klinikk Hammerfest - Finnmarkssykehuset.

Valget i klinikk Hammerfest er i gang!

Da er valget i klinikk Hammerfest i gang og det er storveis at hele tre NSF-ere har lyst å gjøre en innsats for NSF medlemmene i klinikken. Dette blir spennende og vi ønsker godt valg til dere!

Tre kandidater til hovedtillitsvalgt verv ved Klinikk Hammerfest Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Tre kandidater har stilt seg villig til hovedtillitsvalgtverv ved Klinikk Hammerfest. Dette betyr at det vil bli gjennomført valg. Dette vil da foregå som elektronisk valg mellom 19. og 24. februar 2019