Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i NSF Finnmark

Her finner du en oversikt over hovedtillitsvalgte i NSF Finnmark per 16.01.2018.

Ny foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset 2015-2017

Kristina Eriksson Nytun tok over som foretakstillitsvalgt i Finnmarksykehuset den 9. mars 2015 etter Evy Christine Adamsen. Vi takker Evy for en god jobb og ønsker Kristina Eriksson Nytun velkommen på laget.

Registreringsskjema - Tillitsvalgtordningen

Vedlagt ligger registreringsskjema for tillitsvalgtordningen, HTV legger selv inn tillitsvalgte i medlemsadministrasjon på nett. HTV kan ikke legge inn ny HTV så dette må meldes inn til oss.

Nye og gjenvalgte hovedtillitsvalgte i Finnmarksykehuset.

Nye og gjenvalgte hovedtillitsvalgte i Finnmarkssykehuset etter valg i mars 2015. Vi takker avtroppet HTV Eli Haaland for jobben i DPS Midt og avtroppet HTV Kicki E Nytun for jobben i Prehospital Tjeneste.

NSF Finnmarks studentrepresentant 2016

Det er valgt ny studentrepresentant på Universitetet, campus Hammerfest.

Tvisteløsningsnemnd

Hva er tvisteløsningsnemnda?

Med den nye arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2006, ble det vedtatt å etablere en egen tvisteløsningsnemnd.