Faggrupper

Kjære sykepleieleder og medlem av NSF!

NSF Hordaland har den glede å invitere deg som er medlem og leder til oppstartsmøte for lokal faggruppe for sykepleieledere.

Adventmøte 2017

Styret i pensjonistforum

Det er Veslemøy Børesen som er leder for pensjonistforum i Hordaland. Med seg i styret har hun Astrid Engh Mørner, Jorunn Haga, Brynhild Vik og Randi Elisabeth Dalhaug.

Fagkafe for jordmødre!

Jordmorforbundet NSF arrangerer fagkafe for jordmødre og andre interesserte.

 

Aktive faggrupper i NSF HORDALAND

Her finner du en oversikt over de aktive faggruppene i NSF Hordaland.