Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus

Mennesker med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer lever opptil tyve år kortere enn andre. Sykepleiernes unike kompetanse er tema for konferansen 13.-14. juni. Meld deg på!

Helseforetakene må ta tak i sykepleiermangelen

Sykepleierforbundets melding til de regionale helseforetakene er klar: De må ta grep for å løse sykepleiermangelen.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

Kvalitetsstempel for NSFs bistandsarbeid

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har signert ny rammeavtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Dette betyr at NSF fortsetter sitt internasjonale bistandsarbeid med økonomisk støtte fra Norad. Avtalen går over 5 år (2019 – 2023) og har en total ramme på 29 millioner kroner. 

Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.