Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Helse Fonna diskriminerte sykepleiere

Helse Fonna diskriminerte to sykepleiere ved å avslå krav om utvidet stilling på grunn av fødselspermisjon. NSF reiste sak og fikk medhold - Svært gledelig og prinsipielt viktig, sier forbundsleder Eli Gunhild By om Diskrimineringsnemndas enstemmige vedtak.

Sykepleierforbundet ber Kunnskapsdepartementet lovfeste praksis

Forbundsleder Eli Gunhild By ber Kunnskapsdepartementet lovfeste undervisning og veiledning i kommunene.

Reagerer på oppnevning av ny rikslønnsnemnd

Regjeringen har på nytt oppnevnt en rikslønnsnemnd der NHO og LO skal bestemme over tariffoppgjørene til andre organisasjoner. – Svært skuffende, er kommentaren fra forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Innspill til regjeringens helse- og sykehusplan

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert innspill til helse- og sykehusplanen for 2019-2023, og blant annet lagt vekt på helsefremmende arbeidsplasser og utdanning av flere spesialsykepleiere og jordmødre. 

Gode postere for spennende e-helseprosjekter

Posterutstillingen på NSFs e-helsekonferanse 2019 viste nok en gang et svært høyt nivå, med stor variasjon, høy originalitet og gode visuelle fremstillinger av prosjektene.