Fylkesstyret

Fylkesstyrets sammensetning perioden 2015-2020

Fylkesstyret 2015-2019 ble valgt på fylkesmøte i 2015.                                                Valgperioden er på fire år, men er prolongert med 1 år til 2020 som følge av pågående OU prosess og den organisering som vedtas på Landsmøte november 2019.

Nominasjonskomiteen er klar!

Nominasjonskomiteen som skal innstille delegater og varadelegater fra Hordaland til det ordinære landsmøtet i 2019 er valgt. Vi gratulerer 9 flotte NSF'ere med nye verv!

KS-oppgjøret til uravstemning

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt at resultatet av lønnsoppgjøret i KS skal sendes til uravstemning blant NSFs sine medlemmer i KS.

Valg av nominasjonskomité

Kunne du tenke deg å være med i nominasjonskomiteen? Vi trenger flere kandidater, som kan være med på en spennende arena for engasjerte medlemmer av NSF Hordaland.

Valg av nominasjonskomité

Tiden er inne for å velge ny nominasjonskommite i NSF Hordaland. Til det trengs kandidater som er villig til å gjøre en innsats. Her er en flott mulighet til å ha innflytelse i NSF. Komiteen skal innstille til valg av landsmøtedelegater til landsmøte i Oslo i 2019.

Fylkesstyremøter i 2018

Følgende styremøter er planlagt i 2018. Vi gjør oppmerksom på at datoene er tentative, og at det kan bli endringer på denne planen.

 

Hva skjer i 2018?

Les videre - og se hva som skjer i NSF Hordaland i 2018!

Merk at tidspunkt kan bli endret ved behov.

Se vedlegg for tillitsvalgtopplæringen