Fylkesstyret

KS-oppgjøret til uravstemning

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt at resultatet av lønnsoppgjøret i KS skal sendes til uravstemning blant NSFs sine medlemmer i KS.

Valg av nominasjonskomité

Kunne du tenke deg å være med i nominasjonskomiteen? Vi trenger flere kandidater, som kan være med på en spennende arena for engasjerte medlemmer av NSF Hordaland.

Valg av nominasjonskomité

Tiden er inne for å velge ny nominasjonskommite i NSF Hordaland. Til det trengs kandidater som er villig til å gjøre en innsats. Her er en flott mulighet til å ha innflytelse i NSF. Komiteen skal innstille til valg av landsmøtedelegater til landsmøte i Oslo i 2019.

Fylkesstyremøter i 2018

Følgende styremøter er planlagt i 2018. Vi gjør oppmerksom på at datoene er tentative, og at det kan bli endringer på denne planen.

 

Hva skjer i 2018?

Les videre - og se hva som skjer i NSF Hordaland i 2018!

Merk at tidspunkt kan bli endret ved behov.

Se vedlegg for tillitsvalgtopplæringen

 

Møteplan og referater fra fylkesstyret i 2017

I 2017 er det planlagt følgende datoer for møter i fylkesstyret:

Fylkestyrets sammensetning i perioden 2015-2019

Fylkesstyret 2015-2019 ble valgt på fylkesårsmøtet i 2015. Valgperioden er på fire år. Mette Mikkelsen ble gjenvalgt som fylkesleder.

FYLKESSTYRETS MØTEPLAN OG REFERATER 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nedenfor finner du Fylkesstyrets møteplan og referater fra fylkesstyrets møter i 2016.