Info fra fylkesleder

Hvordan skal NSF organisere seg?

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner. Hordaland skal slås sammen med Sogn og Fjordane. 

Blir det nye fylkesnavnet Vestlandet?

Heltid / deltid

 

Det eksisterer en ideologisk norm om den likestilte familien hvor både forsørgeransvar og omsorgsansvar er felles. Når 40 prosent av yrkesaktive kvinner i Norge fortsatt jobber deltid, viser det at realitetene er annerledes. Kvinner har fortsatt hovedansvaret for omsorgen hjemme, og omsorgen for barn og eldre familiemedlemmer kan være vanskelig å kombinere med heltidsjobb. Nyere studier viser at yngre sykepleiere i større grad ønsker å arbeide i hele stillinger, men at arbeidsgiver ofte ikke kan tilby dette.

Sykepleiemangelen er her allerede.

Det er stor sykepleiermangel i Norge. Og den er økende. Derfor er det viktig å rekruttere
både gutter og jenter til sykepleierstudiet. I tillegg til at høgskolen jobber
med å rekruttere til sykepleierutdanningen, er det viktig at også sykepleiere
som kjenner faget, bidrar.          

Øremerkede midler til masterutdanning for sykepleiere

Regjeringen ønsker flere
sykepleiere med master i avansert sykepleie. Helseministeren har flere ganger
oppfordret kommunene til å sende sine sykepleiere på masterutdanning. Nå er det
satt av 10 millioner kr i lønnstilskudd som kommunene kan søke
på.
På høy tid med et sykepleierløft.

Det er ingen yrkesgruppe det er vanskeligere å rekruttere enn sykepleiere. For hvert år som går sier kommunene at det blir vanskeligere å få tak i sykepleiere. En av fem nyutdannede sykepleiere forlater yrket før det har gått ti år. Likevel har norske sykepleiere, med treårig høyere utdanning, bare en 140. plass på lønnstoppen over norske yrker. Det er et alvorlig paradoks

 

 

SYKEPLEIERPRISEN 2017

Årets prisvinner er Inger Karin Markussen, som jobber med kreftpasienter på Haukeland Universitetssykehus. Prisen i år var et litografi av kunstneren Anne Kristine Thorsby. Tittelen er solstreif, og det synes vi passet godt på Inger Karin. NSF Hordaland gratulerer med prisen!

"Alle må få brød - før noen kan få kake"

Det er vanskelig å spå fremtiden. Direktøren i Helse Vest har imidlertid gjort et forsøk, og sier noe om foretakets utfordringer fram mot 2035, i et innlegg i Bergens Tidende forrige uke. Fylkesleder Mette Mikkelsen har gode innspill på veien i sitt tilsvar til Herlof Nilssen. Teksten ble først publisert i Bergens Tidende.

Planlagt og faktisk bemanning i Hordaland

VI har i både 2017 og 2018 gjennomført en undersøkelse av de faktiske forhold rundt bemanning i våre kommuner i Hordaland. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene 10 og 11.