Ledelse

Lokal faggruppe for ledere er etablert i Hordaland

Vi er svært glad for at denne lokalgruppen nå er etablert.