Ledelse

Fagkafe for ledere ble avholdt på fylkeskontore 12. Mars 2019

"

Multifaglig ledelse- Hybridisering i sykehusledelse etter New Public Management refomer".

Dette er overskriften på phd arbeidet til Laila Nordstrand Berg. Hun er statsviter med mastergrad fra Universitetet i Agder.

Lokal faggruppe for ledere er etablert i Hordaland

Vi er svært glad for at denne lokalgruppen nå er etablert.