Lønn

Sykepleierne streiker!

Møt oss på Torgallmenningen  onsdag 7. november kl 13.00 for å støtte vår sak.
Meklingen førte dessverre ikke frem og kampviljen er stor.

Støtt oss ved å møte opp, dele og like arrangementet.

Det blir appeller ved fylkesleder Mette Mikkelsen, Oddny Miljeteig (SV) og Rune Bakervik (AP).

VI ER I STREIK

55 sykepleiere er i streik, etter at det ble brudd i meklingen mellom NSF og NHO Service og handel. 24 av disse jobber i Hordaland. Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta.

Forskjeller i lønnsnivå for sykepleiere i kommune-Hordaland Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF Hordaland har kartlagt hva kommuner tilbyr sykepleiere og spesialsykepleiere i lønn ved ansettelse. Forskjellene kan være på over 50 000 kroner mellom nabokommuner.

Sykepleierlønn i Hordaland Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Under menypunktet Lønn vil vi   legge ut informasjon knyttet til lønnsspørsmål som våre medlemmer er opptatt av.  Vi vil  blant annet presentere resultat av lønnsundersøkelser som vi gjør overfor kommuner, sykehus og andre virksomheter der NSF har medlemmer i Hordaland.

Det viktigste og meste om lønnsspørsmål  vil du imidlertid finne her