Pensjonistforum

Adventmøtet 2018

Tid og sted for det årlige adventmøtet er klart. Vi ser fram til hyggelig samvær på Grand Hotell Terminus, Tirsdag 20. November, klokken 1200-1530

Påmelding til Brynhild Vik, Tlf./SMS 47677272 eller mail til brynhild.vik@bkkfiber.no Innen 11.november. Pris: 350 kroner per pers.

NY DATO! Årsmøte i sykepleiernes pensjonistforum

Datoen for årsmøtet i sykepleiernes pensjonistforum er endret til

Tirsdag 13.november kl. 12.00 til 14.00 på Fylkeskontoret.

Vellykket tur til Bekkjarvik

Leder i pensjonistforum, Veslemøy Børesen, melder om god og gemyttlig stemning, blant de 21  pensjonerte sykepleierne som besøkte Bekjjarvik 5. Juni 2018. Da ble den årlige vårturen arrangert, under kyndig planlegging av styret. Pensjonistene ser fram til neste tur!

Adventmøte med historisk sus

Vi fikk historisk besøk på SPFs Adventmøte 29.11.17. Da kom nemlig Florence Nightingale alias Astrid Mørner, Haukelandsøster alias Randi Elisabeth Dalhaug og oversøster alias Jorun Haga. De er alle tre av fem medlemer i SPFs styre. Men de to andre styremedlemene, Brynhild Vik og Veslemøy Børesen forholdt seg kun til nåtiden.

Adventmøte 2017

Styret i pensjonistforum

Det er Veslemøy Børesen som er leder for pensjonistforum i Hordaland. Med seg i styret har hun Astrid Engh Mørner, Jorunn Haga, Brynhild Vik og Randi Elisabeth Dalhaug.

Hva er sykepleiernes pensjonistforum?

Den 7 februar 2012 er det nøyaktig 16 år siden Sykepleiernes pensjonistforum NSF Hordaland hadde sitt historiske første møte på fylkeskontoret i Bergen.