Pensjonistforum

Vil du være med til Bekkjarvik?

Sykepleiernes pensjonistforum ønsker deg velkommen til Bekkjarvik, som er destinasjonen for årets vårtur. Datoen er satt til 5. Juni 2018

Adventmøte med historisk sus

Vi fikk historisk besøk på SPFs Adventmøte 29.11.17. Da kom nemlig Florence Nightingale alias Astrid Mørner, Haukelandsøster alias Randi Elisabeth Dalhaug og oversøster alias Jorun Haga. De er alle tre av fem medlemer i SPFs styre. Men de to andre styremedlemene, Brynhild Vik og Veslemøy Børesen forholdt seg kun til nåtiden.

Adventmøte 2017

Styret i pensjonistforum

Det er Veslemøy Børesen som er leder for pensjonistforum i Hordaland. Med seg i styret har hun Astrid Engh Mørner, Jorunn Haga, Brynhild Vik og Randi Elisabeth Dalhaug.

Hva er sykepleiernes pensjonistforum?

Den 7 februar 2012 er det nøyaktig 16 år siden Sykepleiernes pensjonistforum NSF Hordaland hadde sitt historiske første møte på fylkeskontoret i Bergen.