Tillitsvalgte

Nominasjonskomiteen er klar!

Nominasjonskomiteen som skal innstille delegater og varadelegater fra Hordaland til det ordinære landsmøtet i 2019 er valgt. Vi gratulerer 9 flotte NSF'ere med nye verv!

Tar pasientsikkerheten på alvor

Visste du at det finnes et eget utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester? 19 slike senter finner vi rundt om i landet. Hordaland sitt senter finner du i Bergen, og vi fikk være med på samling når de jobbet med systematisk ledelse av pasientsikkerhet, i næringsnettverk med deltagelse fra 26 team fra tilsammen 19 kommuner.

KS-oppgjøret til uravstemning

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt at resultatet av lønnsoppgjøret i KS skal sendes til uravstemning blant NSFs sine medlemmer i KS.

Valg av nominasjonskomité

Kunne du tenke deg å være med i nominasjonskomiteen? Vi trenger flere kandidater, som kan være med på en spennende arena for engasjerte medlemmer av NSF Hordaland.

Tillitsvalgte i Hordaland: Frank Eide

NSF har 3200 godt skolerte tillitsvalgte som kan hjelpe og bistå medlemmer. Over 300 av disse hører hjemme i NSF Hordaland, og her vil vi presentere de for deg, med tre spørsmål.

 

Valg av nominasjonskomité

Tiden er inne for å velge ny nominasjonskommite i NSF Hordaland. Til det trengs kandidater som er villig til å gjøre en innsats. Her er en flott mulighet til å ha innflytelse i NSF. Komiteen skal innstille til valg av landsmøtedelegater til landsmøte i Oslo i 2019.

Solid tilbakemelding på budsjettet i helse Bergen.

Vi står tilbake med en solid tilbakemelding på budsjettet i Helse Bergen. Ansattrepresentantene i styret er samlet i sin vurdering av budsjettet.

Hva skjer i 2018?

Les videre - og se hva som skjer i NSF Hordaland i 2018!

Merk at tidspunkt kan bli endret ved behov.

Se vedlegg for tillitsvalgtopplæringen

 

Hovedtillitsvalgte i Hordaland

Her kommer det snart en oppdatert liste over våre hovedtillitsvalgte i Hordaland.

Ta kontakt med fylkeskontoret dersom du har behov for denne informasjonen før vi rekker å publisere oppdatert liste.

Bergensstudiet 2017

Nå kan du som har vært tillitsvalgt i NSF i 3 år, søke bergensstudiet, med studiestart i Januar 2017.

Fagkursmidler tillitsvalgte i Hordaland

Du må ha vært tillitsvalgt i minimum 2 år og gjennomført obligatorisk opplæring før du kan søke fagkursmidler i Hordaland.

HTV og nettverksgrupper i Hordaland Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du oversikt over hovedtillitsvalgte og nettverksgrupper i Hordaland.

 

Retningslinjer og skjema for tillistvalgte, dekning av utgifter i HTV-områdene

Her finner du oversikt over NSFs regler og praksis når det gjelder dekking av utgifter for tillitsvalgte. Du finner også oppdatert skjema ( 01.01.2013)  som skal brukes.

Brevmaler for tillitsvalgte

Her finner du oppdaterte brevmaler for både bokmål og nynorsk.

Reistreringsskjema for tilitsvalgte

Her finner du oppdatert skjema for registrering av tillitsvalgte i NSF