Fylkesstyret

Fylkesstyret 2015 -2020

Fylkesstyret 2015 - 2020

 

 

Mangler bilde, kommer snart

 

 

Møtehonorar fylkesstyret/ nominasjonskomiteen

Vedtak i forbundsstyret 3. september 2015

Medlemmer/varamedlemmer av fylkesstyrene, medlemmer av lokal og sentral nominasjonskomité, kontrollutvalget, Rådet for sykepleieetikk, Sentralt fagforum, arbeidsutvalget for Sentralt fagforum og Studentstyret gis et møtehonorar på:

 

Under 5 timer = kr. 700,- per møte dag

Over    5 timer = kr. 1200,- per møte dag.

Ved møter i ett av de nevnte organer.

Skjema for stipend, honorar, tapt arbeidsfortjeneste/ honorar

Her ligger skjema for stipend, honorarer/ tapt arbeidsfortjeneste. Tillitsvalgte og fylkesstyremedlemmer fyller ut UTLEGG i elektronisk reiseregning.
Dette skjema brukes av andre som ikke har tilgang til elektronisk reiseregning.
Skjema for utbetaling av stipend, honorar, tapt arbeidsfortjeneste osv