Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Forventer at sykepleierkrisen tas på alvor i KS-oppgjøret

Ingen sykepleiere skal tjene mindre enn 500 000 kroner etter ti år. Kravet fra NSF inn mot KS-oppgjøret er nå vedtatt av forbundsstyret og kravet fra sykepleierløftet står fast. 

Norsk Sykepleierforbund støtter de streikende ungdommene

Norsk Sykepleierforbund gir de streikende ungdommene full støtte i deres viktige markering for klima og miljø.

Rikslønnsnemnda stemte ned sykepleiernes krav

Forbundsleder Eli Gunhild By er opprørt etter at Rikslønnsnemnda fullstendig har avvist Norsk Sykepleierforbunds mulighet til å forhandle for sine medlemmer i NHO-området. 

Ny forskriftsfestet retningslinje for sykepleierutdanning

Fra 2020 skal ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning erstatte dagens rammeplan for sykepleierutdanning. Åtte ulike utdanninger har fått nye retningslinjer.

– Optimist foran Rikslønnsnemnda

I dag startet Rikslønnsnemnda behandlingen av tariffoppgjøret 2018 for 501 medlemmer av NSF i virksomheter organisert i NHO Handel og Service og NSF. Regjerningen besluttet at streiken måtte avblåses, og saken løses med tvungen lønnsnemnd.