Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Ny Sykepleierkongress 23.-24. september 2020

I 2016 møttes over 1600 deltagere og 40 utstillere på Norges største helsekonferanse. Nå er datoene satt for neste Sykepleierkongress. Hold av 23.-24. september 2020! 

Frivillige kan ikke erstatte fagfolk

– Jeg lar meg gjerne begeistre av nye muligheter som teknologi gir. Men kvaliteten i tjenesten må ivaretas av fagfolk, den kvaliteten kan ikke apper eller frivillige erstatte. Det var Eli Gunhild Bys hovedbudskap da ny teknologi ble diskutert under årets Arbeidslivskonferanse i regi av KS.

Velkommen helsesykepleiere!

Da er det klart at helsesøstrene får ny tittel: Helsesykepleier.

NSF ga innspill om helse- og sykehusplan

– Sett pasienten og de som er pasienten nærmest øverst. Forbundsleder Eli Gunhild By var klar i sin tale da hun møtte Helse- og omsorgsdepartementet for å fortelle om NSFs syn på ny helse- og sykehusplan for perioden 2019-2013 den 10. september.

Godt sykepleiersamarbeid i Rwanda

NSF har samarbeidet med Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) siden 2012. Siden den gang har RNMU vokst seg til å bli en av landets ledende fagforeninger.