Lokale faggrupper

Lokale faggruppeledere i M&R

Her finner du oversikt over lokale faggruppeledere i Møre og Romsdal

Lokale faggruppeledere i M&R

 

Faggruppe for sykepleieledere i Møre og Romsdal etablert

NSF LSL si lokalgruppe for sjukepleieleiarar i Møre og Romsdal vart starta opp 1.september 2014. Onsdag 10.06.2015 avholdt NSF LSL Møre og Romsdal sitt første ordinære årsmøte. Årsmøtet vart lagt til dei nyopna flotte lokala til NSF i Molde.