Sykepleierprisene

Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2018

Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2018 er tildelt Ingunn Klokk fra Volda sykehus og Ole Dagfinn Boksasp fra Kristiansund sykehus. Vi gratulerer. 

Årets sykepleier og sykepleierleder 2016

Årets sykepleier 2016 ble tildelt Bente Winsjansen i Fræna kommune.

Årets sykepleierleder 2016 ble tildelt Elin Dybvik ved sykehuset i Ålesund

Årets sykepleier 2012

Prisen til årets sykepleier ble i år delt på 2.

Jeg siterer fra begrunnelsen:

Prisen ”Årets sykepleier ” tildeles i år personer som er i en del av helsetjenesten som faktisk fortsatt består, til tross for store forandringer  i organiseringen av helsetjenesten for øvrig, og som alltid er der når det er behov for hjelp.

Jury til Årets sykepleier

Fylkesstyrret utpekte følgende medlemmer til jury for utvelgelse av årets sykepleier:

Jorunn Bøyum fikk sykepleierprisen

Lederen for kreftavdelingen ved Ålesund sykehus, Jorunn Bøyum, fikk sykepleierprisen i Møre og Romsdal 2009.

Det var flere gode kandidater som var forslått, men Jorunn Bøyum ble utvalgt.

Prisdelingen skjedde i forbindelse med markeringen av den Internasjonale Sykepleierdagen på Høgskolen i Ålesund den 14. mai.

 

Årets sykepleier

Forslag til årets sykepleier sendes Fylkeskontoret i Møre og Romsdal. Kriterier følger vedlagt.