Lokalt fagforum

Lokalt fagforum

Faggruppenes representant i fylkesstyret i Nord-Trøndelag er Randi Børstad.