Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i KS-området

En oversikt over de hovedtillitsvalgte i KS-området, med kontaktinformasjon.

Hovedtillitsvalgte i Stat

Her finner du en oversikt over hovedtillitsvalgte hos Fylkesmannen og ved Nord Universitet.

Hovedtillitsvalgte Spekter Helse

Hovedtillitsvalgt for Spekter som ikke er tilknyttet helseforetakene.

Hovedtillitsvalgte Helse Nord-Trøndelag HF

En oversikt over de hovedtillitsvalgte i Helse Nord-Trøndelag HF, med kontaktinformasjon.

Hovedtillitsvalgte Virke

En oversikt over de hovedtillitsvalgte i Virke, med kontaktinformasjon.