Faggrupper

Valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret

På fagpolitisk konferanse 2.10 skal det velges faggrupperepresentant til fylkesstyret. Det er en spennende mulighet til å bidra fagpolitisk i NSF Nordland! Har du eller noen du kjenner lyst? Les mer her!

Fagkursmidler

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland!

Fagkursmidlene gir muligheter!

Arnhild Jensen søkte NSF Nordland om fagkursmidler for å delta på kongress for sykepleiere i ortopedi i Oslo våren 2017. Her forteller hun fra konferansen og hvordan hun fikk finansiert deltakelse.

Faggrupper i Nordland

NSFs faggrupper er møteplasser for fagutvikling, og bidrar til å fremme forbundets overordnede mål innen fag, utdanning og helsepolitikk. Er du medlem i en gruppe, får du tilgang på fagstoff, fagkurs, konferanser og mulighet til å søke stipender. Som NSF-medlem kan du være med i faggrupper. De fleste er åpne for alle. Enkelte krever spesialutdanning. Velg faggruppe, klikk på "Bli medlem av faggruppen" og følg instruksjonenene. Du må være pålogget som NSF-medlem for å melde deg inn.

Her finner du kontaktinformasjon til faggruppene i Nordland