For tillitsvalgte

Fagkursmidler 2018

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland!

Fagkursmidlene gir muligheter!

Arnhild Jensen søkte NSF Nordland om fagkursmidler for å delta på kongress for sykepleiere i ortopedi i Oslo våren 2017. Her forteller hun fra konferansen og hvordan hun fikk finansiert deltakelse.