For tillitsvalgte

YESS, JEG HAR BLITT TILLITSVALGT ! Årets første introduksjonskurs for tillitsvalgte 16.1-19

Deltagere i vilkårlig rekkefølge: Siv Andreassen, Cathrine Berg, Trude Haug, Lill-Kristin Johannessen, Esther Kaspersen, Lill Mari Johnsen, Sandra Lupsic, Bente Mathisen, Pia Christin Molberg, Elisabeth Ness, Linda Marie Nilsen, Gøril R. Nilsen, Tina Sjøvoll, Malin Jeanette Steffensen, Tone Sæterstad, Terese Torset og fylkesleder Gjertrud Krokaa.

 

Fagkursmidler

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland!

Fagkursmidlene gir muligheter!

Arnhild Jensen søkte NSF Nordland om fagkursmidler for å delta på kongress for sykepleiere i ortopedi i Oslo våren 2017. Her forteller hun fra konferansen og hvordan hun fikk finansiert deltakelse.