Fylkesstyret

Fylkesstyret 2015 - 2019

Fylkesstyret i Nordland har hatt noe endringer i sammensetning i etterkant av valget i 2015. 

Fagkursmidler

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland!

Valgresultat ny nominasjonskomite NSF Nordland

Ny nominasjonskomite for NSF Nordland ble valgt på fylkesmøtet 17. og 18. februar 2015. Det var kun som hovedtillitsvalgte som hadde stemmerett, og det var totalt 30 stemmeberettigede tilstede på møtet.