Kurs og fagdag

Følg våre arrangementer på Facebook

NSF Nordland arrangerer både kurs, konferanser, medlemsmøter og annet hvert år. Vi lager saker til nettsiden på enkelte arrangement. På vår facebookside legger vi ut bilder og videoer. Følg oss på Norsk Sykepleierforbund NSF Nordland!

Fagkursmidler

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland!

Stor aktivitet i NSF Nordland!

I uke 13 gjennomførte NSF Nordland lederkonferanse, HTV-konferanse, politisk debattmøte og forhandlingskurs. Takk til alle som bidro til dager fylt av engasjement, begeistring og inspirasjon! 

Fagpolitisk konferanse 2016

11.oktober 2016 arrangerte NSF Nordland fagpolitisk konferanse i Bodø. Det ble en dag med glitrende innlegg som ga faglig påfyll, forsterket engasjement og kunnskap om NSFs fagpolitikk. Les mer her!

Presentasjon av faggruppe for veiledere

Faggruppen for veiledere er en liten faggruppe som gjerne vil presentere seg og veiledningsfaget for alle sykepleiere.

Fagkonferanse om sykepleie og migrasjonshelse 6. oktober 2015 for medlemmer i Nordland

En konferanse om kunnskap, kultur og holdninger i forhold til flerkulturell sykepleie. Den arrangeres av NSF Nordland i samarbeid med fag- og helsepolitisk avdeling NSF, NAKMI og faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.