Kurs og fagdag

Følg våre arrangementer på Facebook

NSF Nordland arrangerer både kurs, konferanser, medlemsmøter og annet hvert år. Vi lager saker til nettsiden på enkelte arrangement. På vår facebookside legger vi ut bilder og videoer. Følg oss på Norsk Sykepleierforbund NSF Nordland!

Aktivitetsplan for 2017

NSF Nordland har ferdigstilt aktivitetsplan for 2017:

Aktivitetsplan NSF Nordland 2017

 Har du spørsmål? Kontakt fylkeskontoret!

Fagpolitisk konferanse 2016

11.oktober 2016 arrangerte NSF Nordland fagpolitisk konferanse i Bodø. Det ble en dag med glitrende innlegg som ga faglig påfyll, forsterket engasjement og kunnskap om NSFs fagpolitikk. Les mer her!

Aktivitetsplan 2016 for NSF Nordland

På vedlagte oversikt kan du se alle kurs og konferanser som arrangeres for tillitsvalgte og medlemmer i Nordland. Fagdag for medlemmer i 2016 arrangeres i Stormen Konserthus i Bodø den 9. november.

Presentasjon av faggruppe for veiledere

Faggruppen for veiledere er en liten faggruppe som gjerne vil presentere seg og veiledningsfaget for alle sykepleiere.

Fagkonferanse om sykepleie og migrasjonshelse 6. oktober 2015 for medlemmer i Nordland

En konferanse om kunnskap, kultur og holdninger i forhold til flerkulturell sykepleie. Den arrangeres av NSF Nordland i samarbeid med fag- og helsepolitisk avdeling NSF, NAKMI og faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.