Politiske innlegg

Følg oss på Facebook!

NSF Nordland publiserer stadig saker av interesse for fylkets medlemmer på våre Facebooksider. Det kan både være saker om lønn og interesseopolitikk, faglig forsvarlighet eller andre fagpolitiske saker eller samfunnspolitiske saker om helsetilbudet i fylket. Følg oss på Norsk Sykepleierforbund NSF Nordland!

Gratulerer til alle nye sykepleiere!

Fredag var det avslutningsseremoni for nyutdannede sykepleiere ved Nord Universitet, avd. Bodø. Fylkesleder Gjertrud Krokaa delte ut roser fra NSF til nærmere 100 nye kollegaer. NSF Nordland gratulerer! 

Snart tid for å velge nye eller beholde tillitsvalgte!

Visste du at det er tid for valg av tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund? Bli med og velg hvem som skal representere deg, eller still selv til valg og få god opplæring og spennende utfordringer!

Morgendagens sykepleiere

Det er siste innspurt for avgangsstudentene på Nord Universitet i Bodø. Snart skal de ut i jobb som sykepleiere. I dag fikk de kunnskap om rettigheter og plikter med i bagasjen fra NSF Nordland.

HTV i Bodø kommune har ordet!

Jørgen Bjørnstad representerer over 380 NSF-medlemmer i Bodø kommune. Hvilke saker krever mest fokus nå? Og hvordan ivaretas medlemmens meninger i møte med beslutningstakerne?

Høringssvar til Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF skal i februar vedta om det skal opprettes et PCI-tilbud i Bodø. Hovedtillitsvalgt i Bodø kommune, Foretakstillitsvalgt ved Nordlandssykehuset og Fylkesleder i NSF Nordland har i den anledning skrevet følgende høringssvar.