Forside

Siste nyheter fra Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

– Politikerne må ta mer hensyn til de ansattes helse

– Helse- og sosialsektoren er med sine 550.000 sysselsatte den desidert største bransjen i norsk arbeidsliv. Mye større enn petroleumssektoren. Nå må politikerne ha med arbeids- og helseperspektivet når dere vurdere politiske endringer som berører helsesektoren!

Equal Pay Day arrangeres 19. oktober

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn.

Nytt innlegg i «Sykepleieprat»

Rådet for sykepleieetikk har laget en ny podcast: Etiske refleksjoner ved ammeveiledning, spesielt autonomiprinsippet.

Har du tatt influensavaksine?

Helsepersonell har et særlig ansvar for å unngå å smitte pasienter. Likevel er vaksinasjonsdekningen i Norge kun 17 prosent. Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener arbeidsgiver må legge til rette for vaksinering på arbeidsstedet, og i arbeidstiden. 

Brinchmann deltar i revisjonen av ICNs «Code of Ethics»

ICN (International Council of Nurses)  Code of ethics (yrkesetiske retningslinjer) skal revideres. Professor Berit Støre Brinchmann ble nominert av forbundsledelsen i NSF til å være med i dette svært viktige arbeidet