Forside

Siste nyheter fra Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

– Seier for det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. - Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Partene ble enige om avtale om ny offentlig tjenestepensjon. I den forbindelse er det mange som sitter med spørsmål. Her er svarene på noen av dem sett fra Unio, NSFs hovedorganisasjon, og NSF.

Etikk: En samtale om døden

Rådet for sykepleieetikk har nå lansert sin tredje podkast. Denne gangen er rådets leder Elisabeth Kjølsrud i samtale med Marie Aakre om tematikken: «En samtale om døden».

52 prosent heltidsstillinger i februar 2018

I februar 2018 ble det utlyst 2074 sykepleierstillinger på nav.no, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1073 var heltidsstillinger, noe som utgjør 52 prosent. 

Kvinnekamp er lønnskamp

- 8. mars er viktig for oss sykepleiere, både menn og kvinner. Dette er dagen da vi kan synliggjøre forskjellsnorge. Det er en dag for lønnskamp, likestillingskamp og kvinnekamp, sier forbundsleder Eli Gunhild By.