Forside

Siste nyheter fra Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

Ny hovedavtale på plass

Alle de store arbeidstakersammenslutningene skrev torsdag under ny hovedavtale med Spekter for fire år. 

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Barn fortjener en trygg julefeiring uten berusede voksne. NSF samarbeider derfor med AV-OG-TIL om å oppfordre alle til å bruke alkovett denne julen.

Prøver ut fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Folk trenger bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester der de bor. Nå starter regjeringen forsøk med primærhelseteam.

Universitetsstudium for NSFs tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og har vært det i mer enn tre år? Da kan du søke om plass ved Bergensstudiet, et universitetsstudium spesielt utviklet for deg. Reise og øvrige utgifter dekkes av NSF.

Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale.